Bu yokluk yoluna bugün bize yoldaş olan kimdir?


Bu yokluk yoluna bugün bize yoldaş olan kimdir?
İlimize günilelim sorun kardaş olan kimdir?

Ne kaldık işbu iklimde, ağır yüklerin altında,
Bu yükleri, bu yapları, döküp haldâş olam kimdir?

Seni bunda veribidi, teferrüc eyle gel dedi,
Sen ev yaparsın ey hoca, evi târâş olan kimdir?

Bu ferşi gördük aldandık, henüz arşa eremedik,
Bu arşa ferşe ey hoca, göre ferrâş olan kimdir?

Geliniz gidem gelim ki, Yûnus göçtü gönüldü,
Ayaklara düşer Yunus, bu yola baş olan kimdir?

Yunus Emre