Bu sema’a girmeyen sonra peşiman olur


Bu sema’a girmeyen sonra peşiman olur,
Erişir bizim ile ser-be ser düşmân olur.

Dosttur bizi okuyan, üstümüze şakıyan,
Şimd’üç buçuk okuyan derin danışman olur.

Danışmanın câhili unamaz dervişleri,
Derviş ile danışman yavlak üleşgen olur.

Bir nicenin gönlüne şeytanlar dolup durur,
Erenler semâ’ına ona erişgen olur.

Dânişmend oldu geldi, okuduğunda buldu,
Ehl dervişlere canı katı karışgan olur.

Hey biçâre danışman, ey dervîş-i dervîşan,
Dervişlere erişen işine pişman olur.

Yunus aydır Mevlânâ, epsem otur yerinde,
Bu sohbete doymayan sonra sevişgen olur.

Yunus Emre