Stigmata nedir?Stigma, çoğulu Stigmata, Yunanca kökenli bir sözcüktür ve süs, kavim ya da mülkiyet işareti olarak hayvanlara, esirlere ya da kölelere uygulanan dünyevi bir yakılmış ya da dövmeyle yapılmış bir işareti ifade eder.


İsa Mesih'in katlandığı çile bağlamında Stigmata hiçbir fiziki nedeni olmaksızın bedende belirgin olarak “asıl Stigma” ya da görülmeyen acı duyusu “görülmez Stigma” şeklinde İsa Mesih'in yara izlerinin insanlarda (ayaklarda, ellerde ve böğründe) ortaya çıkmasıdır. Bu yaralar tedaviye dayanıklıdır, yani iyileşmezler, bir virüsten kaynaklanmazlar yani aseptiktirler, periyodik olarak (çoğu kez Kutsal Hafta – İsa Mesih'in çarmıha gerildiği hafta – ile bağlantılı zaman süreçlerinde) kanarlar.


Tarihi


Ortaçağa kadar stigmatizasyon fenomeni kaydedilmemiştir. Stigmatizasyon olarak ilk belli ve kaydedilmiş olay aziz Assisili Fransua'nın (14 Eylül 1224’te) Toskana'daki Laverna dağında yaşadığı durumdur. Eski Ahit'te geçen Seraf adlı melekleri görmesinin ardından Fransua'da devamlı olarak çivi izleri ve böğründe yara çıkar. Fransua bunu devamlı gizli tutmasına rağmen, arkadaşı Cremonali Elias bir mektupla bunu Fransiskenler tarikatına bildirir. Etkisi büyük olur ve sayıma göre günümüze kadar 350 ya da daha fazla olan ve içlerinde Sienalı Katharina, Veronica Giuliani, A. K. Emmerick, Th. Neumann bulunduğu stigmatizasyon olaylarında kendisini gösterir.


Teolojik yargılama


Kilise stigmatizasyon olaylarına tedbirli ve dikkatli bir şekilde yaklaşır. Mucizeler konusunda prensip olarak fenomenin bireysel biyografi ve eğilimler bağlamında incelenmesidir (tıbbi, psikolojik ve teolojik açılardan "ruhların ayırt edilmesi" anlamında). Sahtekarca stigmatizasyonlar bir kenara bırakıldığında ototelkin ve karizma, doğal ve doğaüstü oluşum arasında bir spektrum kalmaktadır. Stigmatizasyon ile azizlik, kutsallık arasında bir bağ zorunlu değildir, ancak gerçek stigmatizasyon haçın ve İsa Mesih'in katlandığı çilenin anlamı konusunda sıradışı bir belirti, işaret olabilir. Burada geçerli olan, Katolik Hıristiyanlar için genel olarak mûcize konusunda genel olarak geçerli olan şeydir: Kilise tarihini inceleyen bir Hıristiyan, kabul edilmesinde en sıkı kriterler uygulansa da, geçmişte ve günümüzde mûcizelerin olduğunu ve olabileceğini kabul eder.

islam
www.islamda.org