Kilise Duvarı’ndaki Azîz GörüntüleriYeryüzünde pek çok kişinin yaşadığı, tanığı olduğu pek çok ruhsal olay kesinlikle vardır. Fakat, bunların bir kısmı, mahallinde kalır, silinir. Bir kısmı da yaşayanıyla ölür. Bunlara neden, iletişimsizlik, çevresizlik olabilir. Asıl neden, çoğunluk, çevre baskıları, yasaklar, tabular, inançlar, peşin yargılar, bilgisizlik, çekingenlik gibi engellerdir. İşte bu saydığımız engeller nedeniyle, pek çok paranormal olaylar açığa çıkmamış ve kayda geçmemiştir. Fakat buna rağmen, inkarı mümkün olmayacak kadar paranormal olay da literatürümüzde vardır. Bu anlatacağım 2. olay da kayda geçenlerden biridir:

Bahama Adaları'nda, Nassau'da yaşayan bir genç kadın, bir kilisede vaaz dinlerken, Rahip Paul Robert'in, ansızın sözünü kesti ve ayağa fırlayıp, İsa Mesih'i görmekte olduğunu söyleyerek, kilisenin yeni boyanmış olan duvarını gösterdi! Bağırarak:

- İşte orada, orada, orada!. diyordu!.

Herkes yeni boyanan bej rengi boş duvarı görüyordu ama, Bayan Euna Lowe'nin gördüğünden emin olduğu görüntüyü değil!. Başkalarının inanmadığına aldırış etmeden, İsa Mesih'in yüzünü açıkça gördüğünü ve İsa Mesih'in yanında da tanımadığı bir başkasının bulunduğunu tekrarlayıp duruyordu!.

Bayan Lowe, iyi ailede yetişmiş; genç ve güzel bir kadındı. Yani bu tür heyecanlara ihtiyacı yoktu. Onun bu kadar emin olması, gördüklerinde bir gerçek payı olmasını gerektiriyordu. Böyle bir düşünceye rağmen, ne rahip, ne de başkaları, bütün görme çabalarına rağmen, duvarda, yeni boyalı bir yüzeyden başka bir şey göremediler!. Duvar, yeni boyanmış, bej renkli bir duvardı. Bayan Lowe'nin yarattığı bu karışıklık, kısa zamanda Nassua'ya yayıldı ve akşam olunca, kilise tıklım tıklım doldu!. Bu kez, kilisenin duvarında beliren yüzleri, pek çok kimse görebildi!. Bu kez yüzler, 2 değil; üçtü!. Birisinin İsa Mesih'e ait olduğu kuşkusuzdu!. Duvardaki 3 görüntüden biri İsa Mesih idi!.

Chicago Daily News Gazetesinin ünlü muhabirlerinden Luther Evans'ı, gazete, hemen olay yerine gönderdi. Gazetecinin niyeti, bej renkli, yeni boyalı bu duvar için alaylı bir yazı yazmaktı. Fakat, gazeteci Luther Evans, duvardaki görüntüleri gördü ve o da şaşırdı!. Tasarladıklarını unutuverdi!. İsa Mesih'i o da tanımıştı!. Öteki 2 yüzden birini de Budha'ya benzetmişti!. Gazeteci Luther Evans, duvara yaklaşınca görüntüler kayboluyordu!. Fakat belirli bir uzaklıktan görülebiliyorlardı!. Gazeteci, duvarı boyayan ressamları aradı. Fakat onlardan da fazla bir şey öğrenemedi. Adamlar, sadece duvarın, boyanmadan önce kirli ve soluk olduğunu söylüyorlardı. Ki, bunu, başkaları da doğruladı.

Aslında kilise, o kadar eski bir yapı da değildi. Bu yüzden de duvarında eskiden kalma resimler olduğu söylenemezdi. Olay, 1963’te oldu. Sonraları, bu duvardaki görüntüler, yavaş yavaş kayboldular!.

Bu olay da insanlara diyor ki: Araştır, maddenin ötesi de vardır. Maddenin ötesini de araştır!. Olmaz sandıklarınızın “olur oluşları” da vardır. Yeter ki, maddeye saplanıp kalmayın!. Düşünün, araştırın, bulun!. İnsanları, hem madde ötesi cehte; hem de madde ötesi bilgiye yönlendirmek istiyor. Asli varlığına yöneltmek istiyor. Kiminle hitap etsinler? Elbet inandıklarını araç edecekler.

Neden İsa Mesih görülmektedir? Çünkü her peygamber, devre sonuna kadar misyonunu sürdürmektedir. Kadın, bir görücü medyumdu, diyelim. Fakat uzun zaman, inanmayanlar da gördüler!. Bunların hepsi mi görücü medyumdu?!. “Toplu halüsinasyon” demek kolaydır. Fakat, uzun süreli toplu halüsinasyon görmek acaba olası mıdır?!. Madde ötesine akıl erdirmek idrakinden daha uzak olanlar için daha pek çok kulplar takmak olası. Fakat olay, idrakliler içindir. İdrakin gelişmesi, olaylar karşısında düşünmesini bilmeye bağlıdır. Böyle bir olay karşısında, görüp merakını gidermek ve denilenler gerçekmiş deyip üstünde düşünmemek, herhalde idrakli bir insan işi değildir. İdrak, bir anlayış olduğuna göre, kişi, gördükleri karşısında hiç değilse biraz da olsa düşünmeli ve anlayışını yoklamalıdır ki, algı gelişebilsin.
islam
islam