Bu dünya kimseye kalmaz


Bu dünya kimseye kalmaz,
Anadur ölümün zinhar.
Kaçan kimse gider gelmez,
Anadur ölümün zinhar.

Gelen geçer, konan göçer,
Nasip oldukça yer içer.
Ecel ömre kefen biçer,
Anadur ölümün zinhar.

Üstüne çün çöker dağlar,
Ecel gelir dilin bağlar.
Kalır bu bahçeler bağlar,
Anadur ölümün zinhar.

Kefen donun olur yatak,
Biter üstünde hem yaprak.
Dola gözlerine toprak,
Anadur ölümün zinhar

Nice cem'ettin ise mal,
Alır varislerin filhal.
Sinde sen çekersin vebal,
Anadur ölümün zinhar

Sen onu sanma malındır,
Haram ise vebalindir.
Helal ise sualindir,
Anadur ölümün zinhar.

Kalır ayrıklara malın,
Seninle gider amalin
Erişmez bir pula elin,
Anadur ölümün zinhar.

Geri gelmez varan anda,
Kalır o karanlık sinde.
Sevap işleye gör bunda,
Anadur ölümün zinhar.

Günahkârsın günahın çok,
Günah için bir ahın yok.
Varacak gayrı rahın yok,
Anadur ölümün zinhar.

Yunus tak boynuna bendi,
Sonra halka ver bu pendi.
Cihandan kes bu payvandı,
Anadur ölümün zinhar.

Yunus Emre