Bu dervişlik yoluna aşkıla gelen gelsün


Bu dervişlik yoluna aşkıla gelen gelsün,
Ya dervişlik neydüğin bir zerre tuyan gelsün.

Hele biz işbu yola, gelemedük riyâyıla,
Bu melâmetlik tonın bizümle geyen gelsün.

Göziyle gördüğüni örte eteğiyile,
Bu yol key ince yoldur, yüreği tuyan gelsün.

Ulu kiçi erenler, dimiş bizi sevenler,
Kayıkmasun girüye, ol şâha gelen gelsün.

Herkim sever Allah’ı rahmet kılur vallâhi,
Dil sevgisiyle olmaz ışkıla göyen gelsün.

İşbu sözi aydandan bize nişan gerekdür,
Söz muhtasarı budur, canına kıyan gelsün.

Yunus sözile kimse kabliyete geçmedi,
Bûd u vücûd der miyan ortaya koyan gelsün.

Yunus Emre