Bu cihana ben gelmeden sultan-ı cihanda idim


Bu cihana ben gelmeden sultan-ı cihanda idim,
Sözü gerçek, hükmü revan, ol hükm-i sultanda idim.

Halayık bunda gelmeden, gökler melayık dolmadan,
Bu mülke bünyad olmadan, mülkü yaradanda idim.

Yüz bin yirmi dört bin hası, dört yüz kırk dört tabakası,
Devlet makamında o gün ulu hanedanda idim.

Gussa beni görmez idi, kaygu eli ermez idi,
Endişe şehrinden taşra bir yüce mekânda idim.

Yunus bu cümle varlığın dost katında zerre değil,
Güft ile kelâmdayım, hem burda hem orda idim.

Yunus Emre