Bu bir acâyip hâldir


Bu bir acâyip hâldir,
Bu hâle kimse ermez.
Âlimler dava kılar,
Velî değme göz görmez.

İlm ile, hikmet ile,
Kimse ermez bu sırra.
Bu bir acâyip sırdır,
İlme, kitaba sığmaz.

Âlem ilmin okuyan,
Dört mezhep sırrın duyan.
Âciz kaldı bu yolda,
Bu aşka el vurulmaz.

Bu aşkın sırrı acep,
Bu aşkı kıldı talep.
Meğer ki vere Çalap,
Onu değme göz görmez.

Onu o kişi görür,
O ecelsizin ölür.
Bu nasîbi o alır,
Onlar ki cana kalmaz.

Her kim kadı canına,
Ermeyiser honuna.
Vardı düştü hoş derde,
Dahî bir cana kalmaz.

Hadistir Mustafa'dan,
Aşk ile ikrar dedi.
Binde bir arif bunu,
Bakıp okuyabilmez.

Yunus, canını berket,
Bildiklerini terket.
Fena olmayan suret,
Şahına vasıl olmaz.

Yunus Emre