Bu aşk denizine dalan, hacet değil ona gemi


Bu aşk denizine dalan, hacet değil ona gemi,
Yahut nerede bulalım bu sohbet ile bu demi.

Dünyalığım yoktur deme, bu gussayı öküş yeme,
Maşukayı sevdin ise, gider gönlündeki gamı.

Ben sevdiğim maşukayı sen dahi bir görseydin,
Vermeyedün bu öğüdü, feda kılaydın bu canı.

Âşık kişi bilmez öğüt, zira assı kılmaz öğüt,
Unutur o kibri kini, terkeyler gider dükkânı.

Gerçek âşık olanların yüzlerinde nişan olur,
Dünün günün durmaz akar gözleri yaşının kanı.

Bu cümle âlem sevdiği şu din ile imandurur,
Aşksız gerekmez vallahi şol dini ile imanı.

Yunus yüzün kaldırmagıl âşıkların ayağından,
Eyle feda yüz bin canı, onda bulasın Subhan'ı.

Yunus Emre