Bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi


Bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi,
Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymânesi.

Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur,
Bir şem'dir bunda yanar, güneş anın pervanesi.

Aşk oduna yananların, külli vücudu nur olur,
O od bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi.

Bizim meclis mestlerinin demleri Enel Hak olur,
Hallac-ı Mansur gibidir en kemine divanesi .

O meclisin bekrileri, o şah Ethem gibidir,
Yüz bin olur her köşede, Belh şehrinin viranesi.

Ey sat hezaran Bayezıt, anda muganniler çalar,
Ütrük nefsek teal olur, ol çalgının teranesi.

Yunus bu cezbe sözlerin cahillere söylemegil,
Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

Yunus Emre