Bir ne derttir ana, derman bulunmaz


Bir ne derttir ana, derman bulunmaz,
Ya bu ne yaredir, zahmı belirmez.

Yitürdüm Yusuf'um Ken'an elinde,
Yusuf'um bulundu, Ken'an bulunmaz.

Beyim arif isen, var sen yolunca,
Bunda başlar yiter, kanlar sorulmaz.

Manisiz kişiden hiç nesne gelmez,
Kovası yok kuyudan su çekilmez.

Kuyu cismindürür mani kovası,
Çekerler kovayı suyu belirmez.

Erenler kapısı, mürüvvet kapısı,
Sıtk ile gelenler, mahrum gülünmez.

Yunus bu manide gark oldu gitti,
Geri gelmekliğe aklı belirmez.

Yunus Emre

Dipnot:

Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH Bilir.