Bir karardan durmayalım


Bir karardan durmayalım,
Gel dosta gidelim gönül.
Hasretinden yanmayalım,
Gel dosta gidelim gönül.

Yoldaş olalım ikimiz,
Gel dosta gidelim gönül.
Haldaş olalım ikimiz,
Gel dosta gidelim gönül.

Gel gidelim can durmadan,
Suret terkini urmadan.
Araya düşman girmeden,
Gel dosta gidelim gönül.

Gel gidelim kalma ırak,
Dost için kalalım yarag,
Şeyh'in katındadır durak,
Gel dosta gidelim gönül.

Terk edelim ili şarı,
Dost için kılalım zarı.
Ele getirelim yâri,
Gel dosta gidelim gönül.

Bu dünyaya kanmayalım,
Fanidir aldanmayalım.
Bir iken ayrılmayalım,
Gel dosta gidelim gönül.

Biz bu cihandan geçelim,
O dost iline uçalım.
Arzu hevadan geçelim,
Gel dosta gidelim gönül.

Kılavuz ol gönül bana,
Gel gidelim yârdan yana.
Canım kurbandır canana,
Gel dosta gidelim gönül.

Bu dünya olmaz payidar,
Aç gözünü, canın uyar.
Olgıl bana yoldaş u yâr,
Gel dosta gidelim gönül.

Kara haberin almadan,
Can bedenden ayrılmadan,
Azrail bizi bulmadan,
Gel dosta gidelim gönül.

Gerçek erene varalım,
Hakk'ın haberin soralım.
Yunus Emre'yi alalım,
Gel dosta gidelim gönül.

Yunus Emre