Bir ay gördüm bu gece, kamu burçlardan yüce


Bir ay gördüm bu gece, kamu burçlardan yüce,
Esritti gönlüm canım, bilmezem hâlim nice.

O ayın şûlesinden âlem münevver olur,
Gönlümdeki çerağı nur etti ulu Hoca.

Nur Muhammed nurudur, Halilullah sırrıdır,
Sanasın kim açıldı uçmaktan bir derîçe.

Müddei bizi görmez, gözüne girerseniz,
Gerekse yüz kez varsın Kâbe'ye ulu hacca.

Âşıkların sözünden, kan yaş akar gözünden,
Bülbüller söyleşicek nöbet gelmez dürraca.

Kur'ağaca n'iderler, kesip oda yakarlar,
Her kim âşık olmadı, benzer kuru ağaca.

Yunus'u öven övsün, sövenler dahi sövsün,
Aşk ile yola geldik, yatalım erte gece.

Yunus Emre