Benim zârı kılan şol yâre karşı


Benim zârı kılan şol yâre karşı,
Gönülden can veren dildara karşı.

Geceler subha dek hayran-u mestem,
Oluban muntazır didara karşı.

Sehergâhın durup zârı kılarım,
Sanasın bülbülem gülzara karşı.

Alaldan canımı aşk-ı ilâhî,
Benem Mecnun gibi avara karşı.

Cemâlin şemine pervane gibi,
Yakarım perr-ü bâli nâra karşı.

Onun aşkı şarabı nûş edelden,
Erişir yüreğime yâre karşı.

Bugün Mansur benem aşkın yolunda,
Yürüyüp çarh vuram şol dâra karşı.

Biçare bülbülüm dost bahçesinde,
Varam derem haber şol yâre karşı.

Âşık Yunus bugün gurbette kaldı,
Ki aşkı söyletir ağyâra karşı.

Yunus Emre