Ben burda durur değilim, Dost katına varmayınca.


Ben burda durur değilim,
Dost katına varmayınca.
Gussadan gönlüm açılmaz,
Dostun yüzün görmeyince.

Yâre ben Eyyup değilim,
Bunca derde sabredeyim.
Şu denli dert ile yanam,
Tâ derman ele girince.

Yâre ben Yakup değilim,
Ağlamaktan kör olası.
Ağlamak bana yakışır,
Tâ Yusuf'umu bulunca.

Yâre ben Yusuf değilim,
Ki bezirgâna kul olam.
Şu denli kulluk eyleyim,
Tâ Mısr'a sultan olunca.

Abdürrazzak'ı gör n'etti?
Palas giydi, hınzır güttü.
Dinin, imanın terk etti,
Tâ mâşuk ele girince.

Ey bana tana vuranlar,
Bu aşka haram diyenler.
Ey Yunus, fasık olmak yeğ,
Aşksız Müslüman olunca.

Yunus Emre