Baktığım yüzde gördüm Tapduğ'umun nurunu


Baktığım yüzde gördüm Tapduğ'umun nurunu,
Maksudum bugün bildim, n'iderim ben yarını?

Yarınım bugün bana, hoş bayram düğün bana,
Düşte gelir ün bana, işitin ahbârımı.

Dostun haberi söyle, nefsin sana yâr eyle,
Bak dosta yarağ eyle bu vücudun şehrini.

Vücuda gelmeyince kimse Hakk'ı bilmedi,
Bu vücuttan gösterdi dost bize dîdârını.

Erin dîdârın gördüm, güman terkini vurdum,
Dost bahçesine girdim, överim gülzârını.

Dostun yüzü gül bana, âşıkım bülbül ona,
Kayıkmazam dört yana, çün buldu aşk erini.

"Elestü birabbiküm" Hak'tan nida gelicek,
Müminler belî deyip ettiler ikrârını.

Yunus, küfür elinden şikâyete geldiler,
Ey sultanım gerçek er, kes gider zünnarını.

Yunus Emre