Aydıverem ne kıldığım benim ile ol dil pezir

Aydıverem ne kıldığım benim ile ol dil pezir,
Her dem yeni şive ile beni yine kılar esir.

Her nereye bakar isem odur gözüme görünen,
O serverin lutfu bizi bu vechile kıldı basir.

Ömrüm nice olur ise azaldığım muhal durur,
Seyyad elinden kim alır tuzağa düşücek nahçır.

Akil isen gelip bana niteliğin sorma onun,
Nice nişan aydıblem misli yok onun bi-nazır.

Vade olundu kamuya kim bunda göründü o Kadir,
Benim yarim bunda durur bunda göründü o Kadir.

Yunus tevvecüh edeli Ka’be-i aşka can ilen,
Oldu mugaylan dikeni ayağı altında harir.

Yunus Emre