Acep acep ne nesnedir bu dert ile firak bana?


Acep acep ne nesnedir bu dert ile firak bana?
Canımı sarhoş eyledi aşk ağusu tiryak bana.

Kimin ki renci var ise derdine derman istesin,
Kesdi benim bu rencimi derman oldu bu derd bana.

Aşk oduna yan der isen, gönüllere gir der isen,
Karangılar aydın ola, ne kandil-ü çerağ bana.

Gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen,
Erenlere münkir isen, didar ırak senden yana.

Miskin Yunus, erenlere tekebbür olma, toprak ol,
Topraktan biter küllisi, gülistanı toprak bana.

Yunus Emre

www.islamda.org