ЧОВЕК ЗА ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВ НА ДЮНЯТА И НА АХИРЕТА


ЧОВЕК ЗА ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВ НА ДЮНЯТА И НА АХИРЕТА
 
Човек за бъде щастлив на дюнята и ахирета,трябва да бъде мюслиманин. На дюнята да си щастлив, е да живееш спокоен живот. А на ахирета да си щастлив, е да идеш в Дженнета. Тъй като Аллахю теаля е много милостив към своите раби,чрез любимите Пейгамбери им показал, как да бъдат    щастливи. Защото, хората със своя ум, не могат да намерят пътя към щастието. Нито един Пейгамбер, не е казал нищо от своя глава, а казали това което им съобщил, Аллахю теля. Пътя на щастието, посочен от Пейгамберите,се нарича (Религия). Религията, съобщен от Муахаммед алейхисселям, се нарича (Ислямиет). От Адем алйхисселям насам са дошли хиляди Пейгамбери. Последният от Пейгамберите е Мухаммед алейхисселям. Повелите, събщени от другите Пейгамбери, с течение на времето са  променили. Днес за да можем да бъдем щастливи, нямаме друг изход, освен да  научим ислямиета. Ислямските знания са знания, на които да се вярва от все сърце, те се наричат (Имански), и знания, които да се изпълняват с тялото,те се наричат (Ахкям-ъ ислямиййе).Тези знания се научават от книгите на (Ехл-и сюннитските учени). Не се научава от книгите на невежите и извратниците. Хиляда година от хиджрета, по ислямските страни имаше много Ехл-и сюннитски учени. Сега хич няма. Книгите, написани на арабски и персийски от тези учени, ги има във всички библиотеки по света. Книгите на дома (Хакикат), са взети от тези източници. За да се сдобиете с вечно щастие, прочете книгите на дома (Хакикат).
islam