ОРУДЖ (ПОСТИ) И ХАДЖ


ОРУДЖ (ПОСТИ) И ХАДЖ
 
Четвъртото условие на исляма се явява съблюдаването на пости всеки ден през свещения месец Рамазан. Това постене се нарича “Савм”. Речниковото значение на думата “савм” е опазване на нещо от някого. В исляма основните му условия налагат през месец Рамазан необходимостта да се пазим от три неща по време на постенето: приемане на храна, поемане на течности и полов живот. Месец Рамазан започва с появяването на новата луна на небето, а не по това както е разчетено по календар.
Петото от петте условия на исляма е извършване на хадж от онези, които имат възможност и разполагат със средства за това един път в живота. При безопасни пътища и добро здраве, разполагайки със средства свръх необходимите за издръжката на семейството и пътни пари за отиване и връщане, необходимо е веднъж в живота си мюслиманинът да посети благословения град Мекка да извърши таваф (обиколки) около Кябе с Ихрам и да постои в равнината Арафат е фарз.
 
islam