КЛАНЯНЕ НА НАМАЗ


КЛАНЯНЕ НА НАМАЗ
 
От петте условия на исляма, второто е в установеното време да се кланя намаз пет пъти на ден, съгласувайки се с условията и фарзовете, установени за това. Извършване на обряда намаз от всеки мюслиманин всеки ден, пет пъти на ден и със съзнанието, че ги кланя на време, е фарз. Намазите трябва да се кланят строго съблюдавайки фарз, ваджиб, сюннети и като всецяло се отдадеш на Аллахю теаля и без да се пропускат часовете за това. В Куранъ керим името на намаза е салят. Речниковото значение на думата (Салят) означава молитва на човека; истигфар на меляикетата, молба, обръщение към Аллахю теаля да ни дари с милосърдие. В исляма салят (т.е. намаз) означава да се извършат определени движения, описани в книгите, придружени с произнасянето на съответни текстове. Намазът започва с произнасянето на израза “АЛЛАХЮ ЕКБЕР!” (Аллах е велик). Т.е. мъжете, повдигайки ръце към ушите си и отпускайки ги надолу под пъпа, произнасят: “АЛЛАХЮ ЕКБЕР!” А при последното сядане с обръщане на главата към дясното и лявото рамо се отдава поздрав.
 
islam