ЗА КОГО Е ФАРЗ НАМАЗА?


ЗА КОГО Е ФАРЗ НАМАЗА?
 
Намазът е задължителен за мъже и жени, които са получили умствена и физическа зрялост. Това се отнася за мъже и жени. За да бъде намаза фарз, трябва да отговаря на три условия:
1. Трябва да си мюслиманин
2. Да притежава ум и разсъдък
3. Да бъде в зряла възраст (Бюлуг).
В религията ни онези деца, които неса получили умствена и физическа зрялост за намаза не се държат отговорни. Обаче родителите са длъжни да дават на децата си религиозни знания и да ги накарат да свикнат с ибадетите. Пейгамберът ни “саллалаху алейхи ве селлем” повели: “Вие, все едно че сте овчари на стадото! Тъй както овчарят пази стадото и вие сте длъжни да опазите това, което е на ваше подчинение в домовете си от Джехеннема! Трябва да ги учите на мюслиманство. Ако не ги учите, ще носите отговорност.” Пак в един друг свещен хадис гласи: “Всички деца се раждат подходящи и годни за мюслиманство. Тях после родителите им ги правят християни, евреи или безверници”. Тогава, първата задача на всеки мюслиманин е, децата си да учат на ислямската религия, четенето на Куран-и керим, как да се кланя намаз, условията на вярата и исляма. Тези, които искат децата им да станат мюслимани, да са спокойни на диньота и ахирета, първото  задължение на всеки родител е да ги запознае и научи на Ислямските задължения. Както гласи в пословицата: “Дървото се навежда докато е младо”.
 
islam