ЗА ДА БЪДЕМ СПОКОЙНИ


ЗА  ДА БЪДЕМ  СПОКОЙНИ
 
На дюнята, полезните и вредните неща са смесени.За да бъдеме спокойни,  щастливи и радостни, трябва да се извършват  полезни и хубави неща. Тъй като Аллахю теаля е много милосърден към своите раби, сътвори една сила, която да различи доброто от злото. Тази сила се нарича (Акъл), т.е.ум. Здравия и чистия акъл, своята дейност изпълнява без грешка.Вършенето на грях и удисването на нефса, разболява акъла и сърцето. Не може да различи доброто от лошото.Аллахю теаля, проявявайки милост, това  дело сам я върши, добрите дела съобщил чрез Пейгамберите, заповядал тяхното изпълнение. Съобщил и вредните неща, и забранил тяхното ипълнение. Тези повели и забрани се наричат (Религия).Религията, съобщена от Мухаммед алейхисселям, се нарича (Ислямиет). Днес по света единствено ислямиета е не променената религия. За да бъдем рахат, трябва да удисаме на ислямиета, т.е. да бъдем мюслиманин.За да бъдем мюслиманин, не е необходима никаква формалност, не е нужно да се ходи при имама или при мюфтия. Преди всичко, от все сърце да повярва, след което да научи повелите и забраните и да ги изпълни.
 
islam