TİCARETİ VE SATIŞI ÇOĞALTMAK İÇİN DUALAR


OKUYANIN TİCARETİ ÇOK OLUR : 
Her gün okumaya gayret edelim..
Bismillahirrahmanirrahim. Fekultustağfiru rabbekum innehu kane ğaffara yursilissemae aleykum midrara. Ve yumdidkum biemvaliv ve benine ve yec al lekum enhara.. Bu duanın Kaynağı ise El Müntehabatu Min Ulumil Havas. dır
islam