Hiybetullah Efendinin Duası

Hiybetullah (rhm) daima bu duayı okurdu. Onun ismine şahadeti olayi demişler. Hiybetullah (rhm) şahadeti saat namelerini göresin ki ne alem olmustur. İnsallah , şehadet olanın 200 kez okuması huzur ile hemen olur. Her kim bu şahadeti olayi bir defa okursa Kur’an-ı Kerim’i hatmetmiş gibi olur. İki defa okursa İncil’i , Tevrat’ı Zebur’u dahi okumus gibidir. 3 defa okursa Adem(a.s) ‘nin on suhuf , dahi Şit, İdris, İbrahim (a.s)’e inen suhuflarını okumus gibidir. 4 defa okursa Allah (c.c) hazretleri ona nazar eyleye. 5 defa okursa Hiybetullah ona yetişir. 6 defa okursa üçler ona yetişir. 7 defa okursa yediler kırklar ona yetişir. 8 defa okursa Allah (c.c)’nin sevgilisi Muhammed (a.s). 9 defa okursa tovbe ve cennet kapisi acilir.

Dua ile gelen Şifa Arif Pamuk

Hıybetüllah Efendinin Duası

Ve’tesimu bi hablillahi vela havle ve guvvete illa billahil aliyyil azim. Ya gaimu ya daimu ya hayyu ya gayyum. Ya vitru ya ehadu ya semadu ya Allahu allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Eşhedü enla ilahe illallahu vahdehu la şeriyke lehu ve eşhedu enne muhammedun abduhu ve resuluhu. Estafirullahe min külli zenbin ve etûbû ileyk. Birahmetike ya erhamerrahimiyn. Amin.

Okduktan sonra Hıybetullah Efendiye 1 Fatiha gönderilecek.

200 defa okuyan 1 saatte huzur bulur.Bu duayı 1 defa okuyan Kur’an-ı Kerim’i hatim etmiş gibidir.2 defa okuyan İncil’i, Tevrat’ı ve Zebur’u , 3 defa okuyan Adem (a.s.) 10 suhuf , Şit, İdris, İbrahim (as.) ‘a inen suhufları okumuş gibidir, 4 defa okuyan Allah (c.c) hazretleri ona nazar eder, 5 defa okuyana Hıybetullah yetişir, 6 defa okuyana üçler yetişir, 7 defa okuyana yediler ve kırklar yetişir, 8 defa okuyana Allah’ın sevgilisi hz.Muhammet(a.s.) , 9 defa okuyana tövbe kapısı ve cennet kapısı açılır.Melekler o kadar iner ki yerle gök arası dolar. 11 defa okusa bütün günahları bağışlanır.12 defa okusa 7 cehennem kapanır. 13 defa okusa 8 cennet bezenir.14 defa okusa cümle duası kabul olur. Artık bundan sonra okuyanın sevabını Allah (c.c) bilir.

Hıybetullah efendi diye bir zaatın olup olmadığı bilinmiyor ama ayet ve efendimizin dualarından meydana gelmiş güzel bir dua, okuyup dileğine kavuşanlar var..