ZEYNEB VALİDEMİZİN DUASI

ZEYNEB VALİDEMİZİN DUASI

Ümmü Mü'minin Zeyneb b. Cahş (r.a.) validemize hilâfeti zamanında Hazreti Ömer'den bir miktar hediye para gönderilmişti. Zeyneb validemiz yalnız başına yaşadığı halde halifenin kendisine hediye göndermesi ağrına gitti. Gelen parayı kendisi menfaatına kullanmak şurda dursun, eline bile almadan tamamının fakir - fukaraya dağıtılmasını istedi ve peçelerinden birini yırtarak içine sardırdı, hizmetçisi vasıtasıyle yoksullara dağıttırdı.
Halife tarafından gelen paranın Beyt-ül Maldan geldiğini hesap ederek şöyle dua etti:
— Ya Rabbi! Bana bundan sonra Ömer'in ihsanda bulunmasını nasip etme!..
Bu duadan sonra Cenab-ı Allah ona daha başka yerlerden bolluk ihsan ederek yokluk çekmeden, ömrünün sonuna kadar halifenin yardımına muhtaç olmadan yaşadı ve bir cömertlik timsali olarak ahirete göç etti

islam
islam