YIKILAMAYAN TÜRBE


Nevşehir - Göreme yolu üzerinde bir türbe vardı. Nevşehir Belediyesi, şehrin çıkışındaki yolu genişletme gayesiyle, bazı tadilâtlar yaptı. Bu arada yolun genişletilmesi ve gidiş - gelişli bir yolun yapılmasına da karar verilmişti. Yol yapımı türbenin bulunduğu yeri de' içine alıyor ve türbenin yıkılması icab ediyordu. Fakat bir gün Belediye Başkanına bir şikâyet geldi.
Bazı işçiler ellerinde kazma olduğu halde türbeyi yıkmak istiyorlar, fakat yıkamıyorlardı.
Bu hâdise üzerine halk ve belediye başkanı türbenin bulunduğu mevkie geldiler ve elleriyle türbeyi yıkmak istediler. Fakat Allah Teâlâ, onun yıkılmasına müsaade etmediği takdirde nasıl yıkacaklardı. Türbeyi yıkmak için kazmayı alıp da elini kaldıran işçilerin elleri, halkın bakışları arasında havadan inmiyor ve adam yıkmaktan vazgeçip geri çekildiği zaman ise, hiçbir şey yokmuş gibi eski haline avdet ediyordu.
Bu durum karşısında, Belediye türbeyi yıkmaktan vazgeçti ve gidiş - gelişli yol türbenin sağından ve solundan erilerek türbe iki yolun ortasında kaldı. Hasan Emmi türbesi olarak bilinen bu türbe yıkılamayan türbelerin içinden sadece bir tanesidir. Bunun gibi birçok türbe yol yapımlarında olsun, bazı tasfiye hareketlerinde olsun, olduğu yerleri muhafaza etmişler ve yıkımlarına müsaade etmemişlerdir. Bunlardan birisi de Balıkesir'deki Hasan Baba türbesidir.
Hasan Baba Türbesi de, Hasan Baba Çarşısının yapımı zamanında, bir türlü yıkılamamış ve olduğu yerde çarşının ortasında kalmıştır.
* * *


Dipnot:

Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH Bilir.