ÜLÜLEMRE İTAAT VE İSLÂM

ÜLÜLEMRE İTAAT VE İSLÂM

İran Seferi, Hazreti Ömer'in hilâfeti zamanında yapılmış ve bol miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimetler arasında kıymetli kumaşlar da vardı. Harpten dönüldükten sonra kumaş vesair ganimetler eshap arasında dağıtılmış ve herkes hissesine düşeni almıştı.
Hazreti Ömer, kendisininki ile oğlu Abdullah'ın hissesini birleştirerek üzerine bir hırka diktirdi.
Bir Cuma günü üzerindeki yeni hırkasıyle hutbe irad etmeye çıkıp:
— Ey mü'minler beni dinleyin ve bana itaat edin! diye hutbe okumaya başladığı zaman, eshaptan biri ayağa kalktı ve:
— Üzerindeki elbisenin hesabını vermedikçe seni dinlemiyor ve sana itaat da etmiyoruz. Çünkü ganimetten bize düşenle bir elbise yapmak imkânsızdı. Sen nasıl oluyor da elbise olabilecek kumaş alabiliyorsun!.. dedi.
Hazreti Ömer o eshabın konuşmasını dinledikten sonra, oğlu Abdullah'a:
— Ey Ömer'in oğlu kalk cevap ver! Dedi. Abdullah bin Ömer, ayağa kalkdı:
— Allah'a yemin ederim ki, babamın üzerindeki kumaşın yarısı benim hisseme düşen kumaştır. Babam ikimizinkini birleştirdikten sonra elbise yaptı, diyerek meseleyi izah etti.
Hazreti Ömer'in oğlunu dinleyen sahabî tekrar ayağa kalkarak:
— Ya Ömer, şimdi konuş. Hem seni dinliyor ve hem de itaat ediyoruz, dedi. Hazreti Ömer de ancak ondan sonra hutbesini okumaya devam etti.

islam