ŞÜPHELİ ZİFAF


İki kardeş iki kız kardeşle evlenmişlerdi. Düğünleri yapılan kardeşler zifaf gecesi yanlışlıkla birbirlerinin hanımının odasına girdiler. Evlenen gençlerin babası durumu sabahleyin farkedince zamanın ilim adamlarından meseleyi halletmeleri için gelip vaziyeti anlattı.
Orada bulunanlardan Süfyan-ı Sevrî:
— Böyle yanlışlık Hazreti Ali zamanında da olmuştu da, Hazreti Muaviye meselenin halli için Hazreti Ali'ye mektup yazmıştı. Hazreti Ali de;
Her ikisi de zifafa girdiği kadının mihrini ödedikten sonra gelinlerin kocalarına dönmelerine hükmetmişti. Bu da aynı olması lazımdır, dedi.
Sevrî'nin bu nakli, orada bulunan diğer alimlerce de benimsendi. Fakat orada bulunan alimlerden Misar bin Kıdam, İmam-ı A'zam Hazretlerine:
— Bu meselede sizin görüşünüz nedir? Siz sustunuz... Bir diyeceğiniz mi var? Diye sorunca Süfyan-ı Sevrî Hazretleri:
— Ebu Hanife benim söylediğimin hilafını iddia edecek değilya, dedi.
İmam-ı A'zam Hazretleri ise, evlenen iki genci huzuruna çağırıp, zifafa girdikleri hanımlardan memnun olup olmadıklarını sordu. Onlar memnun olduklarını söylediler.
Bunun üzerine Hazreti İmam, Her ikisine de eski hanımlarını boşamalarını söyledi. Onlar da boşadılar. Bu sefer tekrar zifafa girdikleri hanımlarıyla nikahladı. Tekrar mihir verilmesine de lüzum görmeyip eski mihirlerini baki kıldı.
İmam-ı A'zam Hazretleri bu meselenin hallinde Hazreti Ali'nin hilafına bir hüküm vermiş olmuyordu. O ileride doğabilecek fitneyi önlemek için bu yönü tercih ediyordu. Orada bulunan alimlerden Mis'ar b. Kıdam İmam-ı A'zam'ın ellerinden öptü ve:
— Ebu Hanife'yi sevdiğim için beni ayıplamayın! Dedi. Süfyan-ı Sevrî ise itiraz etmediği gibi sadece susmuştu.
* * *

www.islamda.org