KURU KIZILCIK MEYVE VERDİ


Beyazıd-ı Velî olarak anılan İkinci Sultan Bayezid, oğlu ve şehzadesi Birinci Selim'i (Yavuz Selim) Trabzon'dan getirttiği zaman kızıp Çubuklu Bahçe denen yerde kızılcık çubuğu ile sekiz defa vurmuş ve bazı nasihatlarda bulunmuştur. Bayezid Velî'nin oğluna sekiz çubuk vurması onun sekiz sene padişahlık yapacağına delâlet etmektedir. Ayrıca orada Şehzade'ye söylediği bazı sözleri vardır ki, apaçık padişahın bir kerametidir:
—- Oğlum! Elem çekme, zikreyle... Zikr tarihinden itibaren tedibimle hilafet senindir. Al bu yediğin kuru çubuğu yere dik. Sekiz sene kadar meyvesini yiyesin! buyurmuştur.
Orada bulunan, hem Bayezid-i Velî hem de Kara Şemseddin Hazretleri «amin> demişler ve Selim ise sekiz değnek yedikten sonra çubuğu babasından alıp:
— Ya Rabbi, bu kuru ağaç meyve versin, o meyvesini bu dünyaya meşhur eyle, diyerek dikmiş ve kuru çubuk çok geçmeden yeşerip meyve vermeye başlamıştır. Çubuklu bahçe olarak anılan yerin kızılcığı ise, emsallerinden katbe kat üstün olmuştur.
Bayezid-i Velî'nin bu sözleri arasındaki zikr kelimesinden Z, Kef, Ra eski harflerle ebced hesabıyla 920 tarihi çıkmaktadır ki, Yavuz Selim'in 920. hicri yılında hilafeti alacağına bir işarettir. O zamana kadar hilafet Osmanlılarda olmadığı halde, ayrıca ikinci Sultan Bayezid, hilafetin de Osmanlılara geçeceğini işaret etmiştir. Hakikaten Yavuz Selim hicrî 920 tarihinde Mısır'ı fethederek hilafeti almış ve 927'de ise sekiz sene sonra vefat etmiştir.


Dipnot:

Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH Bilir.