KÖR DÖĞÜŞÜ


Hoca merhum, bir yerden geçerken birkaç körün toplanmış paralarını saydıklarını görüp yanlarına yaklaştı ve:
— Alın şu paraları da aranızda paylaşın! diyerek paraları şıkırdatarak ayrıldı, seyretmeye başladı.
Onlar:
— Sana verdi, bana verdi. Benim hakkımı ver! diye biribirlerine düştüler.
Körlerin halini bir müddet seyreden hoca merhum:
— Kör döğüşü dedikleri demek ki böyle olurmuş, dedi. Uzaklaşıp gitti. Bu hâdisenin hoca merhumun çocukluğunda cereyan ettiği rivayet edilmektedir.


Dipnot:

Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH Bilir.