KÖLENİN SADAKASI


Mansur bin Hammad (K.S.) Hazretleri bir gün va'zediyordu. Vaaz esnasında bir dilenci gelip:
— Ben dört dirhem isterim, dedi. Mansur Hazretleri:
— Bu kimseye kim dört dirhem verirse, ben de ona dört dua ederim, buyurdu.
O zaman mescidin bir köşesinde oturmakta olan zenci bir köle kalkıp:
— Ya Mansur! Benim için dört dua edersen dört dirhemi veririm, dedi.
Hazreti Mansur:
— Evet! Sana dört dua ederim, dedi.
Köle de çıkarıp dilenciye dört dirhemi verdikten sonra şöyle söyledi:
— Ya Mansur! Benim efendim yahudidir, onun Müslüman olması için dua et, benim kölelikten kurtulmam için dua et, Rabbimin beni kendi fazlından zengin kılması için dua et, Rabbimin günahlarımı affetmesi için dua et, dedi.
Şeyh Hazretleri kölenin istediği gibi dua etti. Şeyhin duasından sonra mescidden ayrılan köle doğru sahibinin yanına varıp meseleyi anlattı. Bu durum sahibinin çok hoşuna gitmişti:
— Şu andan itibaren seni malımdan azad ettim. Bu güne kadar ben senin efendin idim, bu günden sonra sen benim efendimsin, deyip «Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh» deyip Müslüman oldu. Bütün malıma seni ortak ettim, fakat senin dördüncü isteğine ben kadir olamam. O Allah'ın bileceği iştir, dedi.
O anda onlara gaipten şöyle bir ilham geldi:
— Müjdeler olsun; ikiniz ve Şeyh Mansur ateşten kurtuldunuz.
* * *


www.islamda.org