KEFEN SOYANIN GÖRDÜKLERİ


Bir kefen soyucu zamanın üstadlarından Hatem-i Esam Hazretlerinin huzuruna varıp tevbe istiğfar ederek, dervişliğe kabul edilmesini diledi. Hatem-i Esam Hazretleri ona:
— Bu zamana kadar ne kadar ölünün kefenini soydunuz? diye sordu. O:
— Üç bin kişi kadar olsa gerektir, diye cevap verdi. Hatem-i Esam:
— Bu zamana kadar soyduklarının içinde yüzü kıbleye karşı duran kaç tanesine, yüzü mülhıd gibi yere doğru olan kaç kişiye rastladın? Diye sordu.
O:
— Her yüz kişiden 90'ını yüzü yere doğru buldum, ancak yüzde on kişi yönü kıbleye doğru yatıyordu, diye cevap verdi...


www.islamda.org