İSLAM ADALETİ


Bir yahudi ile Hazreti Ali arasında bir anlaşmazlık vukubulmuş-tu. Meselelerinin halli için zamanın halifesi Hazreti Ebu Bekir'in huzuruna çıktılar. Hazreti Ebu Bekir (radıyallahü anh) yahudiye ismi ile hitap ederek yerini gösterdikten sonra Hazreti Ali'ye:
— Buyurun ya eba Hasan, diye hitap ederek yahudinin yanında yer gösterdi. Bunun üzerine Hazreti Ali'nin yüzünde üzüntü ve hiddet işareti belirmeye başlayınca, Hazreti Ebu Bekir, yahudinin yanına geç dediğim için mi üzüldün diye sordu.
Hazreti Ali:
— Hayır! Bilakis yahudinin yanına geç, dediğin için değil, ona ismiyle hitap ettiğin halde bana en çok hoşuma giden künyem olan Ebu Hasan ismimle hitap etmeniz bana iltimas gibi geldi de ondan üzüldüm, der.
Bu manzarayı gören yahudi islamın inceliği karşısında müslüman olup:
— Lailahe İllallah Muhammedün Resûlüllah, der.
* * *


www.islamda.org