İMAN KUVVETİ


Bir harpte daha henüz iman etmemiş olan Ebû Süfyan'ın kumandasındaki ordu ile İslâm askeri savaşırken eshabtan Zeyd bin Desine esir düşmüştü. Müşrikler Hazreti Zeyd'i şehid etmek üzere götürürlerken Kumandanları Ebû Süfyan:
— Ya Zeyd, keşke şu anda senin yerinde Muhammed olsaydı da onu öldürseydik, sense çoluk-çocuğunun yanına dönseydin daha iyi olmaz mıydı? dedi. Düşman elinde öldürülmeye götürülen Hazreti Zeyd bin Desine bir anda hiddetlendi ve:
— Hayır, hayır!.. Beni isterseniz ölümlerin en fecisi ile öldürün, fakat ben hiçbir şekilde Peygamberim Hazreti Muhammed'in değil öldürülmesi ayağına bir taş bile gelmesine razı olamam, dedi.
Bu sözler üzerine hayrette kalan Ebû Süfyan:
— Muhammed'e inananlar kadar kuvvetli bir iman hiçbir insan oğlunda görülmemiştir, bunda bir hikmet olsa gerek diye mırıldandı.
* * *


www.islamda.org