İMAM-I A'ZAM'IN ZEKASI


İmam-ı A'zam Hazretleri son derece zeki ve meselelere pratik yönden çözüm bulan bir ferasete sahipti. Buna misâl olarak mühim hâdiseyi naklediyoruz:
Adamın biri ölürken İmam-ı A'zam Hazretlerini vasi tâyin etmiş, İmam, zamanın kadısı, Şübrüme'ye durumu arzedip vasiliğinin tasdikini istiyor ve:
— Adam ölürken ben orada yoktum. Şu iki kişi şahiddir ki, filân şahıs beni vasi tâyin etmiştir, diye...
İbni Şübrüme, Ebû Hanife Hazretlerine soruyor:
— Sen bu iki kişinin doğru şahidlik ettiklerine yemin eder misin? İmam-ı A'zam Hazretleri:
— Ben orada yoktum... Bana yemin düşmez, diyor. Şübrüme:
— Bu durumda senin mikyasların şaştı, deyince, Ebû Hanife:
— Nasıl olur? Bir körün başını yarsalar, iki şahid kimin yardığına şahidlik etseler, âmâ onların doğru şahidlik ettiklerine dair yemin edebilir mi? Benden de görmediğim bir şey hakkında yemin şahitlik ettiriyorsunuz!, diyor.
Söyleyecek bir söz bulamayan İbni Şübrüme, vasiliğin kabulüne hüküm vererek onu tenfiz ediyor.
* * *


www.islamda.org