Hz. ÖMERİN OĞLUNA SOPASI

Hz. ÖMERİN OĞLUNA SOPASI

Hazreti Ömer'in oğlu hastalanmıştı. Doktora götürdüler. Doktor ise Yahudi idi. Yahudi 'bakalım halife kendi oğluna da Allah'ın emrini tatbik edecek mi' diye, Hazreti Ömer'in oğluna sarhoş edici bir madde içirdi. Onu ilâç zannederek içen halifenin oğlu kendinden geçtikten sonra, yahudinin teşvikiyle kızına da zina etti. Muradına eren Yahudi sokağa çıkıp:
— Ömer'in oğlu benim kızıma zina etti, diye bağırmaya başladı.
Dedi - kodu her tarafa yayılıyordu. Hazreti Ömer, meseleyi tahkik ettirdiğinde hakikaten oğlunun Yahudinin kızına zina ettiğine kanaat getirdi ve yüz sopa vurulmasına karar verdi.
Hazreti Ömer (r.a.):
— Zina eden benim oğlum olduğu için sopayı ben vuracağım, dedi ve seksen sopa vurunca oğlu öldü.
Yirmi sopa da oğlunun ölüsüne vuran halife, ağlamaya başladı. Diğer ashap:
— Ya Ömer ağlama, şeriatın emridir, diye teselli etmeye başladıklarında O:
—Ben oğlum öldü diye ağlamıyorum. Ben sopayı ona vururken acaba içime babalık merhameti doğdu da, yavaş vurdum mu diye ağlıyorum. Eğer öyle oldu da, yarın Allah bana bunun hesabını sorarsa ne cevap vereceğim diye ağlıyorum, dedi.
O gece Hz. Ömer'in oğlunu rüyada yüksek mertebelere erişmiş görenler, bu mertebeye nasıl eriştiğini sordular. O:
— Babamın ölüme vurduğu yirmi sopa, beni bu mertebeye ulaştırdı, diye cevap verdi.
* * *

islam
islam