FATİH'İN SÜNNET DÜĞÜNÜ


Fatih Sultan Mehmed Edirne'de büyük bir sünnet düğünü tertiplemiş ve düğüne zamanın ileri gelen ilim adamlarını da davet etmişti. Alimler arasında Fatih'in hocaları; Molla Güranî ve Molla Hüsrev de vardı.
Hazreti Fatih, yemekte Molla Güranî ile beraber sofraya oturdu. Yemek esnasında Hocası Molla Güranî Fatih'e şu nasihatta bulundu
— Haramdan perhiz eyle!..
Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed:
— Hocam, bu sözünle eğer sarayda haram lokma yendiği fikrini söylemek istiyorsanız, şu anda siz de o haramdan yiyorsunuz, dedi.
Molla Güranî cevabı yapıştırdı:
— Benim önüme helâli, sizin önünüze haramı isabet etmiştir! dedi.
Bu söz karşısında diyecek bir şey bulamayan Fatih, bu sefer yemek arasında hocası görmeden önlerindeki tabağı değiştirdi. Hoca yemeğe devam ediyordu ve Fatih'in bu hareketini görmemişti.
Biraz sonra Fatih:
— Hocam, artık haram yediğinizde şüphe kalmadı. Çünkü ben biraz evvel tabakları değiştirmiştim, dedi.
Hoca yine çıkış yolu buldu: -.
— Siz bana haram nasip olmaması için böyle yaptınız. Çünkü sizin önünüzdekinde haram, benim önümdekinde ise helâl lokma kalmadığı bir zamanda siz tabağı değiştirdiniz. Sizin yediğiniz haram, benimki ise helâldir, dedi.
* * *


www.islamda.org