FATİH, MEDRESESİNE İMTİHANLA GİRDİ


Hazreti Fatih, İstanbul'u fethettikten sonra, hemen kendi ismiyle anılan bir cami ve etrafına da büyük bir medrese yaptırdı. Bugünün üniversitesi sayılan medresede, Fatih de, bir oda almak istiyordu. Fakat Fatih'in bu isteğini medresenin ilim neyeti:
— Siz ne talebesiniz, ne de hacegân sınıfındansınız. Bu durumda medresede bir odaya sahip olmanız mümkün değil, dediler.
Hazreti Fatih, aldığı bu cevaba kızmadığı gibi: ,
— Medresede bir odaya sahip olabilmem için, ne yapmam lâzım? dedi.
— İmtihan olmanız lâzım, dediler.
Fatih, aynı talebe imiş gibi imtihana girdi ve imtihanı kazanarak kendi yaptırdığı medresede bir odaya sahip oldu.
* * *


www.islamda.org