BORÇLUYA MUAMELE


İmam-ı A'zam Hazretleri bir gün yanında Şakık-ı Belhî olduğu halde yolda yürüyordu. Karşıdan İmam-ı A'zam Hazretlerinin geldiğini gören bir adam yolunu değiştirip başka yola saptı. İmam-ı A'zam bunu farketmişti. Adamı çağırıp niçin yolunu değiştirdiğini sorduğunda adam şöyle dedi:
— Ya İmam! Size 10 bin dirhem borcum vardı. Bu zamana kadar da onu ödemem lazımdı, fakat hâlâ ödeyemediğimden sizden utanıyorum ve yolumu değiştirmek mecburiyetinde kalıyorum, dedi. Bunun üzerine Hazreti İmam:
— Subhanellah! Eğer sen bu kadar sıkıntıda isen, buradakiler şa-hid olsun ki, ben sana onbin dirhemi hibe ettim. Bundan sonra serbest ol, seni böyle bir sıkıntıya soktuğum için de beni affet! dedi.
* * *


Dipnot:

Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH Bilir.