BİZANS İMPARATORUNUN GÖNDERDİĞİ ZEHİRİ İÇTİ


Hazreti Ömer (r.a.) Halife iken Bizans İmparatoruna bir çok defa mektup göndererek İslama davet etti. Bizans İmparatoru ise her defasında İslama gelmemekle beraber kıymetli hediyeler ve elçiler göndererek iyi mukabelede bulundu. Bunlardan bir tanesi ise şöyledir:
Hazreti Ömer (r.a.) halife iken Bizans İmparatoruna bir çok defa elçiler gönderdi. Bizans İmparatoru da Hz. Ömer'e (r.a.) elçiler gönderdiğinde bazı kimseler hiç olmazsa yamalı elbisesini değiştirmesini rica ettiler. Halife Hazreti Ömer onların tekliflerine hiç itibar etmedi ve şöyle buyurdu:
— Allah bize şerefi, İslâmla vermiştir. Resulünün eshabı, hakîkî yolunun yolcusu kılmıştır. Siz hâlâ başkalarının bize itibarını elbisede, şunda - bunda arıyorsunuz.
Biraz sonra da mescidin dışında Bizans Elçisini kabul etti. Elçi hükümdarlarından bir doğan kuşu, bir tazı, bir şişe de zehir getirmişti. Hazreti Ömer'e takdim etti ve:
— Ey Halife bu Doğan kuşudur; hangi kuşu istersen yakalar sana geri getirir. Bu ise Tazı'dir; hangi avın peşine taksan yakalar ve sahibine teslim eder. Bu şişedeki ise çok kuvvetli, hatta bir damlası bile insanı anında öldürebilen bir zehirdir. Bunlar bir hükümdarda bulunması lâzım olan şeylerdir. Hükümdarımızın size kıymetli hediyesidir, dedi.
Hazreti Ömer:
— Kuştan ne faide gelir? Hâl sahibi olan kuşu eline alıp da vaktini öldürmez, dedi ve ayaklarındaki bağı çözüp serbest bıraktı. İnsan köpeği ne yapacak? Kerih bir hayvanın peşinden gitmek bir insana yakışmaz, dedi ve Tazıyı da bıraktı.
Daha sonra zehir şişesini eline aldı:
— Bu mu insanı öldüren zehir? dedi ve bir bardak zehiri son damlasına kadar içti.
Bunu gören Bizans Elçisi neye uğradığını bilemedi ve olduğu yere yığılıp kaldı. Elçi heyecanından bayılmıştı. O mutlaka Halifenin öleceğini düşünüyordu. Bir müddet sonra ayıldıktan sonra baktı ki Halife hâlâ yanında oturmakta. Hazreti Ömer'in ayaklarına kapandı ve:
— Ben Müslüman oldum, bana imanı öğret! dedi.
Hazreti Ömer, elçiye imanın esaslarını öğretti, kelime-i şehadet getirtti ve Müslüman olan elçi, Bizans'a geri dönmedi ve kalan ömrünü Hazreti Ömer'in hizmetinde geçirdi.
* * *