BİR FETVA ve ALTI HATA


Adamın biri deli bir kadını kızdırmış olacak ki, kadın ona:
— Sen zina yapan iki kişinin oğlusun, demiş.
Bunun üzerine adam kadını mahkemeye vermiş. O zaman Küfe Kadısı bulunan îbnî Leylâ, iftira ettiği için kadına sopa vurulmasına hükmetmiş ve bir camide had vurulmuş.
Imam-ı A'zam Hazretleri bunu duyunca:
— İbnî Leylâ 6 yerde hata etmiş, buyurdu.
1 — Mescidde had vurdurmuş. Halbuki mescidde had vurulmaz.
2 — Kadına ayakta dayak attırmış, halbuki kadınlara oturtularak dayak vurulur.
3 — Babası için bir had, anası için bir had olmak üzere iki had vurdurmuş. Halbuki bir adam bir kalabalık cemaate bile iftira etmiş olsa bir had lâzım gelir, hepsi için ayrı ayrı lâzım gelmez.
4 — Hadlerin ikisini bir arada toplamıştır. Halbuki iki had birden vurulmaz.
5 — Deli bir kimseye had vurdurmuş, halbuki deliye had lâzım gelmez. Çünkü o mükellef değildir.
6 — Anası ve babası için had vurdurmuştur. Halbuki onlar gayıptır ve mahkemeye gelip dâva etmemişlerdir.
Kadı Ibni Leylâ, İmam-ı A'zam Hazretlerinin hatalarını böylece ortaya koymasını hazmedememişti. Halifenin huzuruna çıkıp meseleyi anlattı. Halife de İmam'a bir müddet fetva vermeyi yasakladı.
* * *


www.islamda.org