YENİLMEZ PEHLİVAN

YENİLMEZ PEHLİVAN

Abdullah radıyallahu anh'ten şöyle anlatılıyor:
Peygamber aleyhisselâm:
— İçinizde kimi «rekûb» sayarsınız? diye sordu. Biz:
— Evlâdı olmayan kimseyi, diye cevap verdik.
Peygamber aleyhisselâm:
— Hayır, «rekûb» öyle kimse değildir. Asıl «rekûb» âhırete evlâd göndermemiş, yani hiç bir evlâdı vefat etmemiş olan kimsedir, buyurdu. Sonra:
— Güreşte en çok galib gelen kimi sayarsınız? diye sordu. Biz:
— Sırtı yere gelmeyen pehlivanı, dedik. Peygamber aleyhisselâm:
— Hayır, öyle değildir. Asıl, öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kişi, en çok galip gelen ve sirtı yere düşmeyen pehlivandır, buyurdu.
(Müslim, Ebû Davud)
* * *

islam
islam