YAHUDİ VE KAYSERİLİ ÇOCUK

YAHUDİ VE KAYSERİLİ ÇOCUK

Yahudinin biri, Kayseri'de bir çocuğun elinde kıymetli bir boncuk görür. Çocuğa eğer elindeki o boncuğu bana verirsen sana şeker veririm diye kandırmaya çalışır. Çocuk da yahudiye:
— Şeker alıvermene lüzum yok. Bir defa eşek gibi anırırsan bu boncuğu sana veririm, deyince, Yahudi çocuğun istediği gibi hemen anırır. Fakat çocuk boncuğu yine vermez ve Yahudiye şöyle der:
— Sen eşek iken bu boncuğun kıymetini biliyorsun da, ben insan olduğum halde bunun kıymetini bilmediğimi mi zannediyorsun.
* * *

islam