TABİİNİN HAYIRLISI ÜVEYS EL-KARANI

TABİİNİN HAYIRLISI ÜVEYS EL-KARANI

Useyr bin Câbir radıyallahu anh anlatıyor:
Hazreti Ömer Yemen halkından muharebe için yardımcı kuvvet geldiği zaman sordu:
— İçinizde Âmir'in oğlu Üveys var mı? Böyle sorarken Uveys'in tâ kendisine gelince:
— Sen Âmir'in oğlu Üveys misin? dedi. Uveys:
— Evet, benim, diye cevap verdi. Hazreti Ömer:
— Murad kolundan ve Karen'den değil mi? dedi.
Uveys:
— Evet, dedi. < Hazreti Ömer:
— Sende abraştık vardı; sonra bir dirhem miktarından başka diğer kısmı geçti, değil mi? diye sordu. Uveys:
— Evet, dedi. \
Hazreti Ömer:
— Anan var, değil mi? dedi!
Üveys:
— Evet, dedi.
Bunun üzerine Hazreti Ömer, Allah'ın Resulünü şöyle derken işittim:
— «Size Yemen'den gelen yardımcı kuvvet arasında Âmir'in oğlu Üveys gelecektir. Kendisi Murad kabilesinin Karen kulundandır, önce abraştı, sonra iyi oldu. Ancak bir dirhem kadar abraşhğı kaldı. Bir anası vardır. Üveys ona çok itaatlidir. Allah'tan bir niyazda bulunduğu zaman, duası hemen kabul olunur. Eğer sana istiğfar etmesi için vakit bulursan, istiğfarda bulunmasını iste!»
Hazreti Ömer Peygamber aleyhisselâmın bu hadîsini anlattıktan sonra:
— Şu halde benim için istiğfar et! dedi.
Üveys de onun için istiğfarda bulundu. Sonra Hazreti Ömer kendisine:
— Nereye gideceksin? diye sordu. Üveys:
— Kûfe'ye, dedi. Hazreti Ömer:
— Sana yardımda bulunması için Küfe valisine bir şey yazayım mı? dedi.
Üveys:
— İnsanların fakir tabakası arasında bulunmayı daha çok arzu ediyorum, diye cevap verdi.
Gelen sene hac mevsimi olunca, Karen'lilerin ileri gelenlerinden bir zat haccetmeye geldi.
Hazreti Ömer bu kimseye Uveys'in halini sordu.
O da:
— Üveys'i evi perişan, muhtaç bir halde bıraktım, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer yukarıda Uveys'in kendisine de anlattığı hadîsi söyledi.
Bu adam memleketine döndüğü zaman, Uveys'i ziyaret ederek:
— Benim için Allah'a istiğfar et! dedi. Üveys:
— Sen hayırlı bir yoldan yeni döndün. Onun için dönüşün benden daha yenidir, sen benim için istiğfarda bulun, dedi. Adam aynı isteğini tekrarladı. Üveys de aynı cevabı verdi.
Daha sonra bu kimseye:
— Orada Hazreti Ömer ile karşılaştın mı? diye sordu. Adam:
— Evet, cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, bu adam için istiğfarda bulundu.
Ancak bu hadise dolayısiyle insanlar Uveys'in ne seviyede bir manevî dereceye sahip bulunduğunu anladılar. Fakat, itibar ve hürmetten hoşlanmayan ve inzivayı tercih eden Üveys, bu durumu görünce insanlardan uzaklaşıp yer yüzünde yalnız başına seyahat yolunu tuttu.
(Müslim)

islam
islam