SİZ BÖYLE DERSENİZ

SİZ BÖYLE DERSENİZ

Köylü dayının biri, vergi memurlarını valiye şikâyete gitmiş:
— Vali bey demiş, senin memurların benim yirmi çuval çıkacak buğdayımı, yüz çuval diye yazıp gittiler. Vali hemen köylüye:
— Bir kalbur sakalınla yalan söyleme. Memurlar bu kadar büyük hata yapmazlar, deyince; köylü büsbütün kükremiş:
— Yaparlar vali bey yaparlar. Siz onların amiri olduğunuz halde, benim ancak bir tutam gelecek olan sakalıma on kilo derseniz, memurların bundan fazlasını bile yaparlar, diye cevap vermiş.
* * *

islam
islam