Nesai> Kitab-ül İstiska (Yağmur Duası Bölümleri)

17- KİTAB-ÜL İSTİSKA (YAĞMUR DUASI BÖLÜMLERİ)


1- İMAM YAĞMUR DUASINA NE ZAMAN ÇIKAR?


2- YAĞMUR DUASI İÇİN İMAMIN MİHRABA GEÇMESİ


3- YAĞMUR DUASINA ÇIKAN İMAM İÇİN MÜSTEHAP OLANLAR


4- YAĞMUR DUASINDA İMAM MİNBERE OTURUR MU?


5- YAĞMUR DUASI ESNASINDA İMAM SIRTINI CEMAATE DÖNER


6- ELBİSELER YAĞMUR DUASINDA TERS ÇEVRİLİR Mİ?


7- ELBİSELER NE ZAMAN TERS ÇEVRİLİR?


8- YAĞMUR DUASI ESNASINDA ELLER, KALDIRILARAK DUA EDİLİR


9- YAĞMUR DUASINDA ELLER NASIL KALDIRILARAK DUA EDİLİR?


10- YAĞMUR İSTEME DUASI


11- DUADAN SONRA NAMAZ KILMAK


12- YAĞMUR DUASI NAMAZI KAÇ REKATTIR


13- YAĞMUR DUASINDA KILINAN NAMAZ NASIL KILINIR?


14- İSTİSKA NAMAZINDA SESLİ Mİ OKUNUR?


15- YAĞMUR YAĞARKEN NE DEMELİ?


16- YILDIZLARDAN BİR ŞEY BEKLENİR Mİ?


17- YAĞMUR ZARAR VERİRSE DURMASI İÇİN DUA EDİLİR


18- YAĞMURLARIN KESİLMESİ İÇİN DUA EDERKEN DE ELLER KALDIRILIR MI?
17- KİTAB-ÜL İSTİSKA (YAĞMUR DUASI BÖLÜMLERİ)


1- İMAM YAĞMUR DUASINA NE ZAMAN ÇIKAR?


1487- Enes b. Malik (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v)’e bir adam gelerek: Ey Allah’ın Rasûlü! hayvanlar mahvoldu, yollar kesildi, Allah’a dua et dedi. Rasûlullah (s.a.v)’de dua etti ve o cumadan öteki cumaya kadar yağmur yağdı. Bu sefer bir adam daha gelerek: Ey Allah’ın Rasûlü! aşırı yağmur yağmasından dolayı evler yıkıldı, yollar yürünemeyecek duruma geldi, hayvanlar mahvoldu diye yakındı. Bu sefer Peygamber (s.a.v) şöyle dua etti: “Allah’ım! Bu yağmuru dağların başına, tepelere ve vadilere ormanlara götür. Elbisenin çıktığı gibi yağmuru da Medine’nin başından al götür.” (Müslim, İstiska: 1; Ebû Davud, Salat: 260)


2- YAĞMUR DUASI İÇİN İMAMIN MİHRABA GEÇMESİ


1488- Ezanın okunma şeklini rüyasında gören Abdullah b. Zeyd (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) yağmur duası için mescide çıktı, kıbleye döndü, elbisesini ters çevirdi ve iki rekat namaz kıldı.” (Buhârî, İstiska: 1)


3- YAĞMUR DUASINA ÇIKAN İMAM İÇİN MÜSTEHAP OLANLAR


1489- Hişam b. İshak b. Abdullah b. Kinane (r.a), babasından naklederek şöyle diyor: Filan kimse beni, Rasûlullah (s.a.v)’in yağmur duası namazı hakkında bilgi edinmem için İbn Abbas’a göndermişti. O da şu bilgileri verdi. Rasûlullah (s.a.v) yalvararak, alçak gönüllü, üstü başı perişan vaziyette yağmur duasına çıktı. Hutbesi sizin yaptığınız bu hutbe gibi değildi. Hutbeden sonra iki rekat namaz kıldırdı. (Tirmizî, Sefer: 395; Müslim, İstiska: 1)


1490- Abdullah b. Zeyd (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) yağmur duası için çıkarken üzerinde desenli siyah bir elbisesi vardı. (Ebû Davud, Salat: 258; Muvatta', İstiska: 1)


4- YAĞMUR DUASINDA İMAM MİNBERE OTURUR MU?


1491- Hişam b. İshak b. Abdullah b. Kinane (r.a), babasından naklediyor ve diyor ki: İbn Abbas’a Rasûlullah (s.a.v)’in yağmur duası için nasıl namaz kıldığını sordum. Şöyle cevap verdi: “Rasûlullah (s.a.v)’in yağmur duasına çıkarken üstü başı perişan bir vaziyette, alçak gönüllü, yalvararak çıkar minbere oturur ve hutbe okurdu, fakat bu hutbesi sizin hutbeniz gibi değildi. Onun hutbesi dua, yalvarış ve tekbir getirmekten ibaretti, namazı da bayram namazı gibi iki rekat olarak kılardı.” (Tirmizî, Sefer: 395; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153)


5- YAĞMUR DUASI ESNASINDA İMAM SIRTINI CEMAATE DÖNER


1492- Abbad b. Temim (r.a)’e amcası şunları anlattı: “Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte yağmur duasına çıkmıştım. Rasûlullah (s.a.v) elbisesini ters çevirdi. Arkasını da cemaate dönerek dua etti. Sonra iki rekat namaz kıldı ve namazında sesli okudu.” (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153; Ebû Davud, Salat: 258)


6- ELBİSELER YAĞMUR DUASINDA TERS ÇEVRİLİR Mİ?


1493- Abbad b. Temim (r.a), amcasından naklediyor: “Peygamber (s.a.v) yağmur duası için çıkmıştı ve iki rekat namaz kıldı ve elbisesini de ters çevirdi.” (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153; Ebû Davud, Salat: 258)


7- ELBİSELER NE ZAMAN TERS ÇEVRİLİR?


1494- Abdullah b. Zeyd (r.a) şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) yağmur duası için çıkmıştı. Kıbleye yöneldiğinde elbisesini ters çevirmişti.” (Buhârî, İstiska: 1; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153)


8- YAĞMUR DUASI ESNASINDA ELLER, KALDIRILARAK DUA EDİLİR


1495- Abbad b. Temim (r.a), amcasından naklediyor: “Rasûlullah (s.a.v)’i yağmur duasında gördüm, kıbleye döndü elbisesini ters çevirdi ve ellerini kaldırarak dua etti.” (Ebû Davud, Salat: 257; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153)


9- YAĞMUR DUASINDA ELLER NASIL KALDIRILARAK DUA EDİLİR?


1496- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) yağmur duası dışında hiçbir duada ellerini kaldırmazdı. Burada da koltuklarının beyazlığı görünecek şekilde kaldırdı.” (Buhârî, İstiska: 21; Dârimi, Salat: 189)


1497- Âb-ıl Lahm (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Ben Rasûlullah (s.a.v)’i Ahcar-üz Zeyd denilen yerde ellerini kaldırmış durumda yağmur duası yaptığını gördüm.” (Buhârî, İstiska: 21; Dârimi, Salat: 189)


1498- Enes b. Malik (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Cuma günü mescidde idik, Rasûlullah (s.a.v)’de hutbe okuyordu. Bir adam kalkarak şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! yollarda hareket kalmadı, kimse gelip gitmiyor, hayvanlarımız helak oldu, memlekette kuraklık baş gösterdi, yağmur yağdırması için Allah’a dua et.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) ellerini yüzü hizasına kadar kaldırarak şöyle dua etti: “Allah’ım, bize yağmur ver” Allah’a yemin olsun ki; daha Peygamber (s.a.v), minberden inmeden bol yağmura kavuştuk, o günden diğer Cumaya kadar yağmur yağmıştı. Ertesi Cuma bir adam daha kalktı -o adam mıydı bilmiyorum- Ey Allah’ın Rasûlü! yollardan sular dolayısı ile yürünmüyor, mallarımız çok sudan dolayı mahvoldu. Yağmuru durdurması için Allah’a dua et dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Allah’ım, bizim üzerimize değil çevremize gönder, dağlara, ormanlara yağdır” buyurdu. Enes diyor ki: Allah’a yemin olsun ki Rasûlullah (s.a.v) böyle dua eder etmez bulutlar parçalandı ve bulut görünmez oldu. (Muvatta', İstiska: 1; Ebû Davud, Salat: 260)


10- YAĞMUR İSTEME DUASI


1499- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, Peygamber (s.a.v): “Allah’ım, bize yağmur ver” diye dua etti. (Müslim, İstiska: 2; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 154)


1500- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Cuma günü hutbe okurken bir kısım kimseler kalkıp şöyle bağırdılar. Ey Allah’ın Peygamberi! yağmurlar kesildi, hayvanlar helak oldu, bize yağmur vermesi için Allah’a dua et. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v): “Allah’ım bize yağmur ver. Allah’ım bize yağmur ver” diye dua etti. Enes diyor ki: Allah’a yemin ederim ki gökyüzünde hiçbir bulut yok iken bir bulut meydana geldi, etrafa dağılarak çoğaldı ve ondan yağmur yağdı. Rasûlullah (s.a.v) minberden inerek Cuma namazını kıldırdı ve insanlar dağıldılar, yağmur ertesi cumaya kadar devam etti. Ertesi Cuma Peygamber (s.a.v) tekrar hutbeye çıktığında bir kısım kimseler bağırarak: “Ey Allah’ın Peygamberi! binalar yıkıldı, yollar yağmurdan geçilmez oldu. Allah’a dua et de yağmuru kessin” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) tebessüm ederek şöyle dua etti: “Allah’ım bize değil çevremize ver” Medine’ye yağmur yağışı kesildi ve çevreye yağıyor, Medine’ye bir damla bile düşmüyordu. Medine ortada bir daire gibi kalmış çevreye yağıyordu. (Buhârî, İstiska: 5; Muvatta', İstiska: 2)


1501- Enes b. Malik (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) Mescidde ayakta hutbe okurken bir adam geldi. Rasûlullah (s.a.v)’e yönelerek ayakta şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! kuraklıktan hayvanlarımız helak oldu, yollarda hareket kalmadı, kimse gelip gitmiyor, yağmur vermesi için Allah’a dua et. Rasûlullah (s.a.v) ellerini kaldırarak şöyle devam etti: “Allah’ım! bize hayırlı yağmurlar ver. Allah’ım, bize hayırlı yağmurlar ver.” Enes diyor ki: Allah’a yemin olsun ki gökyüzünde ne bir bulut ne de buluttan bir parça vardı. Sel’ dağı ile aramızda hiçbir ev yoktu ki bulutları görmemize engel olsun. Semada kalkan gibi bulutlar meydana geldi, tam ortalanınca etrafa dağıldılar ve yağmaya başladı. Enes diyor ki: Allah’a yemin olsun ki bir hafta boyu güneşi göremedik.


Ertesi Cuma mescidin aynı kapısından bir adam girdi, Rasûlullah (s.a.v) ayakta hutbe okuyordu o kimse ayakta Peygambere dönerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! salat ve selâm senin üzerine olsun, iş sana düşüyor. Mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah’a dua et” dedi.


Rasûlullah (s.a.v) elini kaldırdı ve şöyle dua etti: “Allah’ım bize değil çevremize ver. Allah’ım bu yağmuru dağlara, tepelere, vadilere ve ormanlara ver.” Enes diyor ki: Bulutlar hemen dağıldı mescidden çıkıp güneşte yürüdük. Şerik diyor ki: Enes’e sordum, “O adam önceki yağmur isteyen adam mıydı?” O da: “Hayır” diye cevap verdi. (Muvatta', İstiska: 2; Ebû Davud, Salat: 260)


11- DUADAN SONRA NAMAZ KILMAK


1502- Rasûlullah (s.a.v)’in ashabından Abbad b. Temim (r.a), amcasından naklediyor ve diyor ki: Rasûlullah (s.a.v) bir gün yağmur duasına çıktı, insanlara sırtını dönmüş (bir vaziyette) yüzü kıbleye doğru idi, elbisesini ters giymiş vaziyette dua etti sonra iki rekat namaz kıldı. Ravilerden İbn ebî Zi’b: “Her iki rekatte de zammı sûre okudu” dedi. (Ebû Davud, Salat: 259; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153)


12- YAĞMUR DUASI NAMAZI KAÇ REKATTIR


1503- Abdullah b. Zeyd (r.a)’ten rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v) yağmur duası için çıktı, kıbleye yönelerek iki rekat namaz kıldı.” (Buhârî, İstiska: 1; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153)


13- YAĞMUR DUASINDA KILINAN NAMAZ NASIL KILINIR?


1504- Hişam b. İshak b. Abdullah b. Kinane (r.a), babasından naklederek şöyle diyor: Valilerden biri beni İbn Abbas’a yağmur duası hakkında bilgi almaya gönderdi. İbn Abbas: “Niçin kendisi sormuyor da seni gönderiyor” diyerek şöyle anlattı: “Rasûlullah (s.a.v), alçak gönüllü olarak, üstü başı perişan bir durumda, huşu içerisinde, yalvararak yağmur duasına çıktı. Bayram namazları gibi iki rekat namaz kıldırdı. Sizin bugünkü hutbeleriniz gibi olmayan bir hutbe yaptı.” (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153; Tirmizî, Sefer: 395)


14- İSTİSKA NAMAZINDA SESLİ Mİ OKUNUR?


1505- Abbad b. Temim amcasından naklediyor: “Rasûlullah (s.a.v) yağmur duası için çıkmıştı, iki rekat namaz kıldı ve okuyuşunu sesli yaptı.” (Ebû Davud, Salat: 259; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153)


15- YAĞMUR YAĞARKEN NE DEMELİ?


1506- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) yağmur yağdığında: “Allah’ım! Bu yağmuru bize faydalı kıl.” derdi. (Buhârî, istiska: 22; Müslim, İstiska: 2)


16- YILDIZLARDAN BİR ŞEY BEKLENİR Mİ?


1507- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu: “Kullarıma verdiğim nimetlerle bazı kullarım küfre düşerler. Onlar bu nimeti bize yıldız gönderdi derler.” (Müslim, İman: 32; Müsned: 9085)


1508- Zeyd b. Halid el Cühenî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) zamanında yağmur yağmıştı bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Rabbinizin bu gece ne dediğini duymadınız mı? Kullarıma her nimet verişimde mutlaka bir gurubu o nimet yüzünden küfre girerler ve şöyle derler: Bu yağmuru bize falan yıldız gönderdi derler. Ve kafir olmuş olurlar. Ama bana inanan ve verdiğim yağmurdan dolayı bana hamd edenler işte onlar bana iman edip yıldızlarda yağmur verme gücü olmadığını ikrar edenlerdir. Kim bize yıldız yağmur verdi derse işte o beni inkar edip yıldızın yağmur yağdırma gücü olduğuna iman eden kafir kimsedir.” (Müslim, İman: 32; Muvatta', İstiska: 2)


1509- Ebu Said el Hudrî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Aziz ve Celil olan Allah, beş yıl yağmur yağdırmasaydı ve beş yıl sonra yağdırdığında insanlardan bir kısmı micdah yıldızı bize yağmur yağdırdı diyerek kafir olurlar.” (Dârimi, Rıkak: 49; Müsned: 10620)


17- YAĞMUR ZARAR VERİRSE DURMASI İÇİN DUA EDİLİR


1510- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir yıl kuraklık olmuştu. Cuma günü bir Müslüman, Peygamber (s.a.v) giderek: “Ey Allah’ın Rasûlü! Yağmurlar yağmaz oldu, topraklar kuraklıktan yarıldı, hayvanlar mahvoldu” diye yakındı. Peygamber (s.a.v) hemen ellerini kaldırdı -gökte hiçbir bulut görmüyorduk- koltuk altlarının beyazlığını bile gördüm. Allah’tan yağmur istedi. Enes diyor ki: “Biz daha cumayı kılmadan evleri yakın olan gençler bile evlerine nasıl döneceklerini düşünmeye başladılar. Yağmur tam bir hafta boyu yağdı.” Ertesi Cuma cemaat: “Ey Allah’ın Rasûlü! çok yağmurdan dolayı evler yıkıldı binitler bile yola çıkamaz hale geldi” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): İnsan oğlunun ne çabuk usanıp bıktığını görerek tebessüm etti ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti: “Allah’ım, bize değil çevremize…” bunun üzerine Medine’den yağmur derhal kesildi. (Muvatta', İstiska: 2; Buhârî, İstiska: 9)


18- YAĞMURLARIN KESİLMESİ İÇİN DUA EDERKEN DE ELLER KALDIRILIR MI?


1511- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) zamanında bir sene kuraklık olmuştu. Rasûlullah (s.a.v), Cuma günü minberde hutbe okurken bir bedevi kalkarak: “Ey Allah’ın Rasûlü! mallarımız helak oldu, çoluk çocuk aç kaldılar. Allah’a dua et de yağmur yağdırsın.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) ellerine kaldırdı, gök yüzünde hiçbir bulut yoktu. Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki daha Rasûlullah (s.a.v) ellerini indirmeden dağlar gibi bulutlar ortaya çıkıverdi. Rasûlullah (s.a.v) minberden inmeden sakalından yağmur damlalarının aktığını gördüm. O gün, ertesi gün ve ertesi Cumaya kadar yağmur yağmaya devam etti. Ertesi Cuma aynı bedevi -veya bir başkası- tekrar ayağa kalkarak: “Ey Allah’ın Rasûlü! binalar yıkıldı, mallarımız sular altında kaldı, bizim için Allah’a dua et de yağmur kesilsin” dedi. Peygamber (s.a.v) ellerini kaldırarak şöyle dua etti: “Allah’ım, bize değil çevremize…” eliyle ne tarafı işaret ediyorsa o tarafın bulutları açılıyordu. öyle oldu ki Medine bir torba gibi ortada kaldı, yağmur çevreye yağdı, vadiler sellerle dolup taştı. Etraftan gelenler bol yağmur ve bereket haberleriyle geldiler. (Buhârî, İstiska: 21; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 154)

www.islamda.org