Nesai > Hayz ve Lohusalık Kitabı

3- HAYZ VE LOHUSALIK KİTABI


1- HAYIZ KELİMESİNE NİFAS İSMİ DE VERİLİR Mİ?


2- HAYIZ KANI VE ÖZÜR KANI AYNI DEĞİLDİR


3- KADINLAR İÇİN HER AYDA AYBAŞI OLDUKLARI GÜNLERİ VARDIR


4- ÖZÜR KANI VE HAYIZ KANI NASILDIR?


5- HAYIZLI KİMSE İKİ VAKİT NAMAZINI BİRLEŞTİREBİLİR Mİ?


6- HAYIZ KANI VE ÖZÜR KANININ ÖZELLİKLERİ


7- SARI VE BULANIK RENKLİ AKINTI


8- SANA KADINLARIN AY HALİNDEN SORARLAR AYETİNİN YORUMU (2 BAKARA 222)


9- HAYIZ GÖREN HANIMINA BİLE BİLE YAKLAŞANIN CEZASI


10- HAYIZLI KADINLA BİR YATAKTA YATMAK


11- HAYIZLI HANIMIYLA BİRLİKTE YATAN ERKEĞE BİRŞEY BULAŞIRSA NE YAPMALI?


12- KOCA HAYIZLI KARISIYLA BİRLİKTE YATABİLİR


13- KOCA HAYIZLI KARISIYLA NELER YAPABİLİR?


14- HAYIZLI KADINLARLA BİRLİKTE YEMEK YİYİP İÇMEK


15- HAYIZ GÖREN HANIMININ ARTIĞINDAN İSTİFADE ETMEK


16- KİŞİ HAYIZLI OLAN HANIMININ KUCAĞINA BAŞINI KOYARAK KUR’AN OKUYABİLİR Mİ?


17- HAYIZ GÖREN KADINDAN NAMAZ KILMAK DÜŞER


18- HAYIZLI KADIN KOCASINA HİZMET EDEBİLİR Mİ?


19- HAYIZLI KADIN MESCİDE SECCADE SEREBİLİR Mİ?


20- HAYIZLI KADIN İTİKAFTA OLAN KOCASININ BAŞINI TARAYABİLİR Mİ?


21- HAYIZLI KADIN KOCASININ BAŞINI YIKAYABİLİR Mİ?


22- HAYIZ GÖREN KADINLARIN BULUNUP BULUNAMAYACAĞI YERLER


23- TAVAFTAN SONRA HAYIZ OLAN KADIN NE YAPAR?


24- İHRAMLI İKEN HAYIZ GÖREN KADIN NE YAPAR?


25- HAYIZLI İKEN VEFAT EDENİN CENAZE NAMAZI


26- ELBİSEYE BULAŞAN HAYIZ KANI NE YAPILIR?
3- HAYZ VE LOHUSALIK KİTABI


1- HAYIZ KELİMESİNE NİFAS İSMİ DE VERİLİR Mİ?


346- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte hac için yola çıktık. Serif denilen yere geldiğimizde ben aybaşı oluverdim ve ağlıyordum, yanıma giren Rasûlullah (s.a.v): “Ne oldu sana yoksa nifas (hayız) mı oldun?” buyurdu. Ben de “Evet” diye cevap verince şöyle buyurdu: “Bu hayız olma işi Allah’ın Adem kızlarına yazdığı bir yazgısıdır. Kâbe’yi tavaf dışında haccın gereklerinin hepsini yerine getir.” (Buhârî, Hayz: 9; Ebû Davud, Menasik: 10)


2- HAYIZ KANI VE ÖZÜR KANI AYNI DEĞİLDİR


347- Urve (r.a)’den rivâyete göre, Kureyş kabilesinin Esed kolundan olan Fatıma binti Kays, Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek: “Benden kan geliyor halbuki günüm değil” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “O gördüğün damardan gelen bir kandır, sen normal hayız kanını gördüğünde namaz kılmayı bırak, kan kesilince guslet, üzerine bulaşan kan lekelerini temizle ve namazını kılmaya başla” buyurdular. (Buhârî, Hayz: 9; İbn Mâce, Tahara: 115)


348- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hayız görmeye başladığınız zaman namazı bırakın bitince gusledin.” (Buhârî, Hayz: 9; İbn Mâce, Tahara: 115)


349- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ümmü Habibe binti Cahş, Rasûlullah (s.a.v)’den fetva isteyerek şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Benden hayız günlerim dışında kan geliyor ne yapmalıyım?” Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “O damardan gelen bir kandır guslet ve namazlarını kıl.” Bundan sonra Ümmü Habibe her namaz için yıkanırdı. (Buhârî, Hayz: 26; Tirmizî, Tahara: 96)


3- KADINLAR İÇİN HER AYDA AYBAŞI OLDUKLARI GÜNLERİ VARDIR


350- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ümmü Habibe, Rasûlullah (s.a.v)’e hayız kanıyla ilgili bir soru sormuştu. Aişe diyor ki: Ümmü Habibe’nin yıkandığı leğen kanla dolmuştu. Rasûlullah (s.a.v) ona: “Hayız müddetin ne kadarsa bekle sonra guslet” buyurdular. (İbn Mâce, Tahara: 116; Ebû Davud, Tahara: 108)


351- Ümmü Seleme (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Bir kadın, Peygamber (s.a.v)’e: “Benden devamlı kan geliyor ve temizlenemiyorum, namazları bırakayım mı?” diye sormuştu da; Rasûlullah (s.a.v) ona şöyle buyurmuştu: “Hayır, namazları bırakma fakat hayız gördüğün gün ve geceler miktarınca namazı bırak sonra guslet, kan gelecek yerleri sıkıca bağla ve namazlarını kıl.” (İbn Mâce, Tahara: 116; Müslim, Hayz: 14)


352- Ümmü Seleme (r.anha)’dan rivâyete göre: Rasûlullah (s.a.v) zamanında bir kadından fazla miktarda kan geliyordu, bu yüzden Peygamber (s.a.v)’den, Ümmü Seleme fetva sormuştu. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) şöyle cevap verdi: “Bu hastalık kendisine gelmezden önceki günlerdeki gördüğü hayız müddeti kadar gün ve geceler kadar beklesin, bu süre içersinde namazlarını terk etsin, bu süre dışında kan gelmeye devam ederse gusletsin, kan gelen yeri sıkıca bağlasın sonra namazlarını kılsın.” (İbn Mâce, Tahara: 116; Müslim, Hayz: 14)


4- ÖZÜR KANI VE HAYIZ KANI NASILDIR?


353- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Abdurrahman b. Avf’ın hanımı Ümmü Habibe binti Cahş’tan devamlı kan geliyor ve hiç temizlenemiyordu. Bu durum, Rasûlullah (s.a.v)’e aktarıldı da şöyle buyurdu: “O hayız değildir. Rahim hastalığından dolayıdır. Önceden hayız gördüğü günler kadar beklesin ve bu süre zarfında namazı bıraksın, bundan sonraki günler için her bir namaz için gusletsin.” (Buhârî, Hayz: 27; Tirmizî, Tahara: 96)


354- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Cahş’ın kızı yedi yıl boyunca kendisinden kan gelmişti. Rasûlullah (s.a.v)’e durumu sordu da Peygamber (s.a.v): “O hayız kanı değildir damardan gelen bir kandır. Hayız süresi kadar günlerde namazı terk etmesini sonra gusletmesini ve her namaz için gusletmesini emretti.” (Buhârî, Hayz: 27; Tirmizî, Tahara: 96)


355- Urve (r.a)’den rivâyete göre, Fatıma binti ebi Hubeyş’in haber verdiğine göre, kendisi: Rasûlullah (s.a.v)’e kendisinden devamlı kan geldiğinden şikayet etti. Rasûlullah (s.a.v) de ona: “O damardan gelen bir kandır. Hayız süresi kadar bekle namaz kılma, temizlik süresi gelince gusül abdesti al sonra temizlik ve hayız süreleri arasında namazlarını kıl.” (Buhârî, Hayz: 27; Tirmizî, Tahara: 96)


356- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Fatıma binti ebi Hubeyş, Rasûlullah (s.a.v)’e geldi ve şöyle dedi: “Devamlı kan gelen ve asla temizlenemeyen bir kadınım, bu durumda namazları terk edebilir miyim?” Rasûlullah (s.a.v) ise:“O damardan gelen bir kandır hayız kanı değildir. Hayız günün başladığında namazını bırak hayız bitip kan kesilince namazlarını kıl.” (Buhârî, Hayz: 27; Tirmizî, Tahara: 96)


5- HAYIZLI KİMSE İKİ VAKİT NAMAZINI BİRLEŞTİREBİLİR Mİ?


357- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) zamanında devamlı kan gelen bir kadına; Peygamber (s.a.v) şöyle dedi: “O damardan devamlı akan bir kandır, böylece öğle namazını geciktirip ikindiyle birlikte bir gusül abdestiyle kılmasını, akşam namazını geciktirip yatsıyla beraber yine tek gusül abdestiyle kılmasını, sabah namazı için de tek gusül yaparak kılmasını emretti.” (Buhârî, Hayz: 27; Tirmizî, Tahara: 96)


358- Zeyneb binti cahş (r.a) tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v)’e: “Devamlı özür kanı geliyor ne yapmalıyım?” dedim şöyle buyurdular: “Hayız günlerinde namazlarını terkedip oturursun sonra gusleder öğleyi geciktirip ikindiyle birlikte kılarsın. Sonra tekrar gusleder akşam namazını geciktirip yatsıyla beraber kılarsın. Sabah namazını ise tek bir gusülle kılarsın.” (Tirmizî, Tahara: 96)


6- HAYIZ KANI VE ÖZÜR KANININ ÖZELLİKLERİ


359- Fatıma binti ebi Hubeyş (r.anha)’den özür kanı geliyordu. Rasûlullah (s.a.v) ona: “Hayız kanı bilindiği gibi siyahımsı bir kandır, o süre içinde namaz kılmayı bırak. O günler dışında gelen kan özür kanı olup o günlerde abdest alarak namaz kılabilirsin.” (İbn Mâce, Tahara: 115; Buhârî, Hayz: 21)


360- Fatıma binti ebi Hubeyş (r.anha)’dan rivâyete göre, kendisinden özür kanı gelmekteydi. Rasûlullah (s.a.v), ona: “Hayız kanı bilindiği gibi siyahımsı bir kandır. O kanın geldiği günlerde namazı bırakın. Başka türlü kan gelince ise abdest alarak namazlarınızı kılın.” (İbn Mâce, Tahara: 115; Buhârî, Hayz: 21)


361- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Fatıma binti ebi Hubeyş’ten özür kanı gelmekteydi, bu durumu Rasûlullah (s.a.v)’e sormuştu da Rasûlullah (s.a.v) şöyle cevap vermişti: “O damardan gelen bir kandır hayız kanı değildir. Hayız günlerinde namazı bırak hayız bitince gusledip kanı yıkayın ve namazınızı kılın çünkü o gelen kan hayız kanı olmayıp damardan gelen bir kandır.” Rasûlullah (s.a.v)’e: “Yıkanmayacak mı?” denildi. Cevaben buyurdular ki: “Onda hiç şüphe yok.” (İbn Mâce, Tahara: 115; Buhârî, Hayz: 21)


362- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Fatıma binti ebi Hubeyş, Rasûlullah (s.a.v)’e geldi ve: “Ey Allah’ın Rasûlü! Devamlı kan geliyor ve hiç temizlenemiyorum” dedi. Rasûlullah (s.a.v) de: “O kan damardan gelen bir kandır hayız kanı değildir. Hayız günlerin gelince namazlarını terk et, bitince kanı yıkayıp guslet ve namazlarını kıl” buyurdular. (İbn Mâce, Tahara: 115; Buhârî, Hayz: 21)


363- Yine Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Fatıma binti ebi Hubeyş, Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek: “Temizlenemiyorum, devamlı kan geliyor namazları bırakabilir miyim?” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “O kan damardan gelen bir kandır hayız kanı değildir. Hayzın başladığında namaz kılmayı bırak bittiğinde ise guslet, kanı temizle ve namazını kıl.” (İbn Mâce, Tahara: 115; Buhârî, Hayz: 21)


364- Yine Aişe (r.anha)’dan aktarıldığına göre, Fatıma binti ebi Hubeyş şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Rasûlü! Ben hiç temizlenemiyorum bu yüzden namazlarımı terk edebilir miyim?” dedi. Rasûlullah (s.a.v)’de şöyle buyurdu: “O damardan gelen bir kandır. Namazlarını bırakma.” Hadisin Ravisi Halid hocama okuduğum hadiste şu ilave vardı: “O hayız kanı değildir, hayzın başladığında namazı bırak bittiğinde ise yıkan ve kanı temizleyerek namazını kıl.” (İbn Mâce, Tahara: 115; Buhârî, Hayz: 21)


7- SARI VE BULANIK RENKLİ AKINTI


365- Muhammed (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Ümmü Atıyye şöyle demiştir: “Biz hayız kanı dışında sarı ve bulanık akıntı diye bir şey bilmezdik.” (Buhârî, Hayz: 21; Dârimi, Tahara: 94)


8- SANA KADINLARIN AY HALİNDEN SORARLAR AYETİNİN YORUMU (2 BAKARA 222)


366- Enes (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Yahudiler hayız gören kadınlarla birlikte yiyip içmezler ve evlerinde bile birlikte olmazlardı. Bu durumu Rasûlullah (s.a.v)’e sordular da, bunun üzerine Allah, Bakara sûresi 222. ayetini indirdi. “Sana kadınların ay halleri hakkında soruyorlar. De ki: O bir sıkıntı, kirlilik, ve rahatsızlık halidir. Bu yüzden ay hali sırasında kadınların kadınlıklarından yararlanmayın, uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendileriyle cinsel ilişkide bulunmayın. Temizlendiklerinde ise Allah’ın buyurduğu şekilde onlara yaklaşın. Doğrusu Allah, pişmanlıkla kendisine yönelenleri ve tertemiz olanları sever.” Sonra, Rasûlullah (s.a.v); Müslümanların hayız gören hanımlarıyla yiyip içmelerini ve evlerde birlikte kalmalarını ve cinsel ilişki dışında her şeyi yapmalarını emretti. Bunun üzerine Yahudiler: “Allah’ın Rasûlü, bize aykırı davranmadık hiçbir şey bırakmadı” dediler.


Üseyd b. Hudayr ve Abbad b. Bişr, kalkıp bunu Rasûlullah (s.a.v)’e bildirdiler ve: “Hayız günlerinde hanımlarımızla cinsel ilişkide bulunacak mıyız?” dediler. Rasûlullah (s.a.v), bu söz üzerine bir anda değişti, öyle ki kızdığını zannettik. Useyd b. hudayr ve Abbad b. Bişr kalkıp gittiler. Bu arada Rasûlullah (s.a.v)’e hediye olarak süt getirilmişti. Onların arkasından adam gönderip çağırdı ve onlara süt içirdi. Böylece Rasûlullah (s.a.v)’in onlara kızmadığı anlaşılmış oldu. (Buhârî, Hayz: 1; Müslim, Hayz: 3)


9- HAYIZ GÖREN HANIMINA BİLE BİLE YAKLAŞANIN CEZASI


367- İbn Abbas (r.a)’den rivâyete göre: Hayız günlerinde hanımıyla cinsel ilişki kuran kimseye, Rasûlullah (s.a.v): “Bir veya yarım dinar tasadduk etsin” buyurdu. (Tirmizî, Tahara: 103; Ebû Davud, Tahara: 106)


10- HAYIZLI KADINLA BİR YATAKTA YATMAK


368- Ümmü Seleme (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte yatıyordum, aybaşı oldum yavaşça Rasûlullah (s.a.v)’in yanından ayrılıp hayız elbisemi giydim. Rasûlullah (s.a.v): “Nifas (Aybaşı mı) oldun?” buyurdu. Ben de: “Evet” dedim. Beni çağırdı ve bir yatakta birlikte yattık. (Buhârî, Hayz: 22; Müslim, Hayz: 2)


11- HAYIZLI HANIMIYLA BİRLİKTE YATAN ERKEĞE BİRŞEY BULAŞIRSA NE YAPMALI?


369- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle diyor: Ben ve Rasûlullah (s.a.v), hayızlı günlerimde birlikte bir yatakta yatardık. Benden kendisine bir şey bulaşırsa sadece bulaşan yeri yıkar ve öylece namazlarını kılardı. Sonra yatağına döner ve yine benden bir şeyler bulaşırsa aynı şekilde sadece bulaşan yeri yıkar ve öylece sabah namazını kılardı. (Müslim, Hayz: 3; İbn Mâce, Tahara: 125)


12- KOCA HAYIZLI KARISIYLA BİRLİKTE YATABİLİR


370- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), biz hanımlarından biri hayız gördüğünde hayız elbisesini giymesini emreder ve onunla birlikte bir yatakta yatardı. (Müslim, Hayz: 3; Tirmizî, Tahara: 99)


371- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Bizden biri hayız olduğu zaman Rasûlullah (s.a.v), hayız elbisesini giymesini emreder sonra da onunla birlikte yatardı. (Müslim, Hayz: 3; İbn Mâce, Tahara: 99)


13- KOCA HAYIZLI KARISIYLA NELER YAPABİLİR?


372- Cümey’ b. Umeyr (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Annem ve teyzemle birlikte Aişe’nin yanına girdik. Annem ve teyzem; Aişe’ye: Sizden biriniz hayız olduğunda Rasûlullah (s.a.v) ne yapardı diye sordular o da dedi ki: “Bizden biri hayz olduğunda Rasûlullah (s.a.v), özel hayz elbisesi giymemizi emreder ve bizi kollarına alıp göğsüne basardı.” (Müslim, Hayz: 3; İbn Mâce, Tahara: 99)


373- Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), hayız gören hanımlarıyla uylukları ve dizlerinin yarısına kadar örten bir elbise olduğu halde onlarla bir yatakta yatar ve beraber olurdu. (Buhârî, Hayz: 6; Müslim, Hayz: 3)


14- HAYIZLI KADINLARLA BİRLİKTE YEMEK YİYİP İÇMEK


374- Şureyh (r.a), babasından naklederek şöyle diyor: Aişe’ye: “Hayız gören kadın kocası ile yemek yiyebilir mi?” diye sordum: Aişe (r.anha): “Evet, Rasûlullah (s.a.v) beni çağırır, hayızlı olduğum halde Onunla yemek yerdim. Et parçasını alır bana verir bende ondan ısırırdım sonra sofraya bırakırdım Rasûlullah (s.a.v), o et parçasını alır benim ısırdığım yerden yerdi. İçecek bir şeyler ister, bana verir o içmeden ben içerdim ve kabı bırakırdım. Rasûlullah (s.a.v) de o kabı alır benim içtiğim ve ağzıma aldığım yerden içerdi.” (Müslim, Hayz: 3; İbn Mâce, Tahara: 125)


375- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), hayızlı olduğum zamanlarda bile benim içtiğim kabın ağzıma aldığım yerinden içerdi ve benim artığımı da içerdi, hayızlı olduğum halde!” (İbn Mâce, Tahara: 125; Müslim, Hayz: 3)


15- HAYIZ GÖREN HANIMININ ARTIĞINDAN İSTİFADE ETMEK


376- Mıkdam b. Şüreyh (r.a), babasından naklediyor ve diyor ki: Aişe’den işittim şöyle diyordu: “Ben hayızlı olduğum zamanlarda Rasûlullah (s.a.v) bana bir kapla içecek getirir bende ondan içerdim, kabı kendisine verince benim içtiğim bölgeyi araştırır O da oradan içerdi.” (İbn Mâce, Tahara: 125; Müslim, Hayz: 3)


377- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Hayızlı olduğum günlerde su içtiğim kabı Rasûlullah (s.a.v)’e verirdim o da benim içtiğim yerden içerdi. Yine hayızlı iken yediğim et parçasını sofraya bırakınca o eti alır, benim ısırdığım yerden yerdi.” (İbn Mâce, Tahara: 115; Müslim, Hayz: 3)


16- KİŞİ HAYIZLI OLAN HANIMININ KUCAĞINA BAŞINI KOYARAK KUR’AN OKUYABİLİR Mİ?


378- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), biz hanımlarından biri hayızlı olduğu zaman başını onun kucağına koyar ve Kur’an okurdu.” (Ebû Davud, Tahara: 104; Ebû Davud, Tahara: 103)


17- HAYIZ GÖREN KADINDAN NAMAZ KILMAK DÜŞER


379- Muaze el Adevi (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir kadın Aişe’ye: “Hayız gören kadın namaz kılacak mı?” diye sordu. Aişe ise: “Sen Harurilerden misin? Biz, Rasûlullah (s.a.v) zamanında; hayız gördüğümüzde namaz kılmazdık ve kazasıyla da emrolunmazdık” dedi. (Ebû Davud, Tahara: 104; Dârimi, Tahara: 102)


18- HAYIZLI KADIN KOCASINA HİZMET EDEBİLİR Mİ?


380- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Mescidde idik, Rasûlullah (s.a.v): “Ey Aişe elbisemi getir” demişti. Aişe’de: “Namaz kılmıyorum yani hayızlıyım” demişti. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Hayız elinde değil ya, getir” buyurdular. (Ebû Davud, Tahara: 104; Müslim, Hayz: 3)


381- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) bana: “Mescidden sergi ve örtüyü getir” buyurdu. Ben de: “Hayızlıyım” dedim. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Hayız senin elinde değil ki” buyurdular. (Ebû Davud, Tahara: 104; Müslim, Hayz: 3)


19- HAYIZLI KADIN MESCİDE SECCADE SEREBİLİR Mİ?


382- Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), hayızlı olduğumuz zamanlarda başını bizden birinin kucağına koyar ve Kur’an okurdu. Yine, bizden biri hayızlı olduğu halde mescide seccade sererdi.” (Ebû Davud, Tahara: 104; Müslim, Hayz: 3)


20- HAYIZLI KADIN İTİKAFTA OLAN KOCASININ BAŞINI TARAYABİLİR Mİ?


383- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) itikafa girdiği mescidden başını bana uzatır bende hayızlı olduğum halde O’nun başını tarardım.” (Müslim, Hayz: 3; Buhârî, Hayz: 3)


21- HAYIZLI KADIN KOCASININ BAŞINI YIKAYABİLİR Mİ?


384- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), başını bana uzatır ben de hayızlı olduğum halde O’nun başını itikafta olduğu halde yıkardım.” (Müslim, Hayz: 3; Buhârî, Hayz: 3)


385- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v), mescidde itikafta iken başını bana çıkarır ben de hayızlı olduğum halde O’nun başını yıkardım.” (Müslim, Hayz: 3; Buhârî, Hayz: 3)


386- Yine Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Hayızlı olduğum zamanlarda bile Rasûlullah (s.a.v)’in saçını tarardım.” (Müslim, Hayz: 3; Buhârî, Hayz: 3)


22- HAYIZ GÖREN KADINLARIN BULUNUP BULUNAMAYACAĞI YERLER


387- Hafsa (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ümmü Atıyye, Rasûlullah (s.a.v)’i hatırladıkça: “Babam Anam sana kurban olsun” derdi. Ben de: “Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu işitin mi?” dedim. O da: “Evet” dedi. “Babam Anam Sana kurban olsun” dedi; Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu aktardı: “Olgunluk çağına gelen genç kızlar, hayız gören kadınlar, yaşlı kadınlar hayırlı toplantılar da ve Müslümanların davetlerinde bulunsunlar. Hayızlı kadınlar mescidlere girmesin ve uzakta dursunlar.” (Buhârî, Hayz: 24; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 165)


23- TAVAFTAN SONRA HAYIZ OLAN KADIN NE YAPAR?


388- Aişe (r.anha) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v)’e; Safiye binti Huyey hayız oldu dedim. Rasûlullah (s.a.v) de: “Her halde bizi geciktirecek, sizinle Kâbe’yi tavaf etmemiş miydi?” buyurdu. Bende: “Evet tavaf etti” dedim. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Öyle ise yola çıkın” buyurdular. (Buhârî, Hayz: 28; Tirmizî, Hac: 98)


24- İHRAMLI İKEN HAYIZ GÖREN KADIN NE YAPAR?


389- Esma binti Umeys (r.anha) anlatıyor: Zülhuleyfe denilen yerde aybaşı olmuştum. Rasûlullah (s.a.v), Ebû Bekir’e: “Söyle ona gusletsin ve telbiye getirsin” buyurdu. (Ebû Davud, Menasik: 10; Müslim, Hac: 16)


25- HAYIZLI İKEN VEFAT EDENİN CENAZE NAMAZI


390- Semure (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile beraber hayızlı iken vefat eden Ümmü Ka’b’ın cenaze namazını kıldık. Rasûlullah (s.a.v) cemaatin ortasında idi veya cenazenin ortasına durmuş idi. (Buhârî, Hayz: 30)


26- ELBİSEYE BULAŞAN HAYIZ KANI NE YAPILIR?


391- Esma binti Ebû Bekir (r.anha)’dan: Münzir b. Fatıma kucağımda iken bir kadın elbiseye bulaşan hayız kanı hakkında fetva istedi: Rasûlullah (s.a.v)’de: “Yıka, çitile, temizle ve namazını kıl” buyurdu. (Ebû Davud, Tahara: 132; Buhârî, Hayz: 10)


392- Adiy b. Dinar (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ümmü Kays binti Mıhsan’ın, Rasûlullah (s.a.v)’e; Elbiseye bulaşan hayız kanından sorduğunu ve Rasûlullah (s.a.v)’in de: “Çitile su ve sabunla yıka” buyurduğunu işittim. (Ebû Davud, Tahara: 132; Buhârî, Hayz: 10)
www.islamda.org