Nesai> Gusül ve Teyemmüm Bölümleri

4- GUSÜL VE TEYEMMÜM BÖLÜMLERİ


1- CÜNÜP KİMSENİN DURGUN SUDA GUSLETMESİNİN YASAK OLUŞU


2- HAMAMLARA ÇIPLAK GİRMEMEK


3- KAR VE DOLU SUYU İLE GUSLEDİLİR Mİ?


4- SOĞUK SU İLE GUSLETMEK


5- CÜNÜP KİMSE UYUMADAN ÖNCE Mİ GUSLETMELİ?


6- CÜNÜP KİMSE UYUYABİLİR Mİ? YOKSA GUSLETMELİ Mİ?


7- YIKANMA İŞİ (GUSÜL) KAPALI YERDE YAPILMALI


8- RASÛLULLAH (S.A.V), LEĞENDE Mİ GUSLEDERDİ?


9- KARI KOCA AYNI KAPTAN GUSLEDEBİLİR


10- GUSLEDERKEN KARI KOCA ŞAKALAŞIR MI?


11- HAMUR LEĞENİNDE GUSLEDİLİR Mİ?


12- KADINLAR GUSLEDERKEN SAÇ ÖRGÜLERİNİ ÇÖZMEZLER


13- GUSLEDEN KİMSEDEN KOKU ESERİ ÇIKAR MI?


14- CÜNÜP KİMSE ÖNCE AVRET YERLERİNİ YIKAMALI


15- TAHARETLENDİKTEN SONRA ELİN, TOPRAĞA SÜRÜLMESİ


16- GUSÜLDEN ÖNCE ABDEST ALMAK


17- HER ŞEYDE OLDUĞU GİBİ ABDEST VE GUSLE DE SAĞDAN BAŞLAMAK


18- GUSLEDERKEN BAŞI MESHETMEK GEREKMEZ


19- GUSLEDERKEN VÜCUDUN HER TARAFINI ISLATMAK


20- GUSLEDERKEN BAŞA NE KADAR SU DÖKÜLÜR?


21- AYBAŞINDAN TEMİZLENME NASIL OLUR?


22- GUSÜL NASIL YAPILIR?


23- LOHUSA KADIN İHRAMA NASIL GİRER?


24- GUSÜLDEN SONRA ABDEST ALMAK GEREKMEZ


25- KOCA TÜM HANIMLARIYLA MÜNASEBETTEN SONRA TEK BİR SEFER GUSLEDER


26- TEMİZ TOPRAKLA TEYEMMÜM BU ÜMMETE MAHSUSTUR


27- TEYEMMÜMLE NAMAZ KILINDIKTAN SONRA SU BULUNURSA NE YAPILIR?


28- MEZİ GELMESİNDEN DOLAYI ABDEST ALMAK YETERLİDİR


29- UYKUDAN UYANINCA ABDEST ALMAK


30- TENASÜL ORGANINA DOKUNMAK ABDESTİ BOZAR MI?
4- GUSÜL VE TEYEMMÜM BÖLÜMLERİ


1- CÜNÜP KİMSENİN DURGUN SUDA GUSLETMESİNİN YASAK OLUŞU


393- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hiçbiriniz durgun suda gusletmesin” (Ebû Davud, Tahara: 36; İbn Mâce, Tahara: 109)


394- Yine Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hiçbiriniz durgun suya idrarını yapıp sonra da oradan gusül ve abdest almasın.” (Buhârî, Vudu’: 73; Tirmizî, Tahara: 51)


395- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v): “Durgun suya idrar yapıp sonra orada gusletmeyi yasakladı.” (İbn Mâce, Tahara: 109; Ebû Davud, Tahara: 36)


396- Yine Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v) durgun suya idrar yapıp sonra da oradan gusletmeyi yasakladı.” (İbn Mâce, Tahara: 109; Ebû Davud, Tahara: 36)


397- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hiçbiriniz durgun ve akmayan bir suya idrarını yapıp oradan da gusletmesin.” (Buhârî, Vudu’73; Tirmizî, Tahara: 51)


2- HAMAMLARA ÇIPLAK GİRMEMEK


398- Câbir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa hamama çıplak vaziyette girmesin, peştamal kullansın.” (Buhârî, Gusül: 20; Müslim, Hayz: 16)


3- KAR VE DOLU SUYU İLE GUSLEDİLİR Mİ?


399- Abdullah b. Ebî Evfa (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Beni günah ve hatalarımdan temizle. Allah’ım! Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi beni de günahlarımdan temizle. Allah’ım! Beni günahlarımdan kar, dolu ve soğuk su ile temizle.” (Buhârî, Deavat: 40; İbn Mâce, Dua: 20)


4- SOĞUK SU İLE GUSLETMEK


400- İbn ebi Evfa (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Beni kar, dolu ve soğuk su ile temizle. Allah’ım! Beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi beni de günahlardan temizle.” (İbn Mâce, Dua: 3; Buhârî, Deavat: 39)


5- CÜNÜP KİMSE UYUMADAN ÖNCE Mİ GUSLETMELİ?


401- Abdullah b. ebî Kays (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Aişe (r.anha)’ya: “Rasûlullah (s.a.v) cünüp olduğu zaman yatmadan önce mi gusleder yoksa gusletmeden mi yatardı” diye sordum. Aişe (r.anha): “Her ikisinide yapardı yani bazen gusleder yatar bazen de abdest alır ve uyurdu.” (Müslim, Hayz: 6; Ebû Davud, Tahara: 90)


6- CÜNÜP KİMSE UYUYABİLİR Mİ? YOKSA GUSLETMELİ Mİ?


402- Gudayf b. el Haris (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Aişe (r.anha)’nın yanına geldim ve: “Rasûlullah (s.a.v)’in gecenin önünde mi yoksa sonunda mı cünüplükten guslederdi” dedim. Aişe: “Her ikisini de yapardı bazen gecenin önünde bazen da sonunda guslederdi” dedi. Ben de: “Din işlerimizde bize kolaylık veren Allah’a hamdolsun dedim.” (Müslim, Hayz: 6; Ebû Davud, Tahara: 90)


7- YIKANMA İŞİ (GUSÜL) KAPALI YERDE YAPILMALI


403- Ya’la (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı. Allah’a hamdedip sena ederek şöyle dedi: “Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örter. Haya ve örtünmeyi sever, sizden biriniz gusledeceğinde kapalı yerde gusletsin.” (Ebû Davud, Hamam: 2; Müsned: 17287)


404- Safvan b. Ya’la (r.a), babasından naklederek şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah ayıpları ve kusurları örter. Sizden biriniz gusledeceğinizde çevresini bir şeyle örtsün.” (Ebû Davud, Hamam: 2; Müsned: 17287)


405- Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v)’e gusledeceği suyu hazırladım ve bir perde çektim. -Meymune, Rasûlullah (s.a.v)’in guslünü anlattı- Sonra silinmek için kendisine bir hırka getirdim, kabul etmedi.” (İbn Mâce, Tahara: 113; Buhârî, Gusül: 20)


406- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Eyyub Peygamber çıplak olarak guslediyordu. Yukarıdan üzerine altın bir çekirge düştü, elbisesiyle onu yakalamaya çalıştı. Bunun üzerine Rabbi: “Ey Eyyub! Ben, seni zengin kılmadım mı?” buyurdu. Eyyub (a.s)’da: “Evet Ya Rabbi! Fakat senin bereket ve lütfuna her zaman muhtacım” dedi. (Buhârî, Gusül: 20; Müsned: 7008)


8- RASÛLULLAH (S.A.V), LEĞENDE Mİ GUSLEDERDİ?


407- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), Farak denilen bir kapta guslederdi. O ve ben bir kaptan guslederdik.” (Buhârî, Gusül: 2; Müslim, Hayz: 10)


9- KARI KOCA AYNI KAPTAN GUSLEDEBİLİR


408- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte aynı kaptan guslederdik ve o kaptan birlikte avuç avuç su alırdık.” (Buhârî, Gusül: 2; Müslim, Hayz: 10)


409- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Cünüp olduğumuz zaman Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte bir kaptan guslederdik.” (Buhârî, Gusül: 2; Tirmizî, Tahara: 46)


410- Yine Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) ile su kabından suyu önce sen alacaksın, ben alacağım diye şakalaşır ve aynı kaptan guslederdik.” (Müslim, Hayz: 10; Dârimi, Tahara: 68)


10- GUSLEDERKEN KARI KOCA ŞAKALAŞIR MI?


411- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile beraber aynı kaptan gusleder, ben önce alacağım Sen önce alacaksın diye şakalaşırdık. Hatta, Rasûlullah (s.a.v): “Bana bırak” ben de: “Bana bırak” derdim. (Dârimi, Tahara: 68; Müslim, Hayz: 10)


11- HAMUR LEĞENİNDE GUSLEDİLİR Mİ?


412- Ümmü Hani (r.anha) anlatıyor: “Mekke fethi günü, Rasûlullah (s.a.v)’in yanına geldim, guslediyordu. Önüne bir perde gerdim, yanında hamur bulaşığı olan bir leğen vardı. Kuşluk namazını kıldı, gusül yaptıktan sonra kaç rekat kıldı bilmiyorum.” (Buhârî, Gusül: 21; İbn Mâce, Tahara: 113)


12- KADINLAR GUSLEDERKEN SAÇ ÖRGÜLERİNİ ÇÖZMEZLER


413- Aişe (r.anha) anlatıyor: “Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte şu kaptan -yaklaşık olarak bir sa’ kadar bir kap- guslederdik: Gusletmeye beraber başlar ellerimle başıma üç sefer su dökerdim. Saçımın örgüsünü de çözmezdim.” (İbn Mâce, Tahara: 108; Müslim, Hayz: 12)


13- GUSLEDEN KİMSEDEN KOKU ESERİ ÇIKAR MI?


414- Muhammed b. Münteşir, babasından aktarıyor ve şöyle diyor: İbn Ömer’den işittim şöyle diyordu: “Üstüme başıma katran sürerek ihrama girmem; üzerimde güzel koku kokarak ihrama girmemden daha hayırlıdır.” Bu sözleri duyar duymaz hemen Aişe (r.anha)’nın yanına gittim, kendisine İbn Ömer’in bu sözlerini naklettim. Bunun üzerine o da şöyle buyurdu: Rasûlullah (s.a.v)’e güzel koku sürmüştüm, bu kokusuyla hanımlarını teker teker dolaştı. Sonra da ihrama girdi. (Buhârî, Gusül: 13; Müslim, Hac: 7)


14- CÜNÜP KİMSE ÖNCE AVRET YERLERİNİ YIKAMALI


415- Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), namaz abdesti gibi abdest aldı fakat ayaklarını yıkamadı. Avret yerini ve meni bulaşabilecek yerlerini yıkadı sonra baştan ayağa üzerine su döktü. Sonra bir kenara çekilip ayaklarını yıkadı.” Meymune diyor ki: “Cünüp kimsenin yıkanma şekli budur.” (Müslim, Hayz: 9; Ebû Davud, Tahara: 98)


15- TAHARETLENDİKTEN SONRA ELİN, TOPRAĞA SÜRÜLMESİ


416- Rasûlullah (s.a.v)’in hanımı, Haris’in kızı Meymune binti el Haris anlatıyor: “Rasûlullah (s.a.v), gusledeceğinde önce ellerini yıkayarak başlar sonra sağ eliyle sol eline su dökerek avret yerlerini yıkar sonra elini toprağa sürer sonra tekrar ellerini yıkar sonra namaz abdesti gibi abdest alır, sonra başına su döker tüm vücudunu yıkadıktan sonra bir kenara çekilerek ayaklarını yıkardı.” (Ebû Davud, Tahara: 98; Buhârî, Gusül: 18)


16- GUSÜLDEN ÖNCE ABDEST ALMAK


417- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), cünüplükten dolayı gusledeceğinde ellerini yıkar sonra namaz abdesti gibi abdest alır ve gusle başlardı sonra saçlarının dibine iyice ıslaklık gelinceye kadar saçlarını ovalar, başına üç defa su döktükten sonra vücudunun diğer bölgelerini yıkardı.” (Buhârî, Gusül: 1; Tirmizî, Tahara: 76)


17- HER ŞEYDE OLDUĞU GİBİ ABDEST VE GUSLE DE SAĞDAN BAŞLAMAK


418- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), abdest, gusül gibi temizlik işlerinde ayakkabı giymede, saçını taramada mümkün olduğu kadar sağdan başlamayı severdi.” (Buhârî, Salat: 47; İbn Mâce, Tahara: 42)


18- GUSLEDERKEN BAŞI MESHETMEK GEREKMEZ


419- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Babam Ömer, Rasûlullah (s.a.v)’e cünüplükten dolayı nasıl gusledileceğini sordu. (Bu konudaki tüm hadisler şu mana üzerinde birleşirler) Gusül yapacak kimse önce sağ eline iki veya üç kere su döker sonra sağ elini su kabına sokarak sol eline su döküp, avret yerlerini tertemiz oluncaya kadar yıkar. Sonra dilerse sol elini toprağa sürer sonra sol eline iyice temizleninceye kadar su döker sonra iki elini de üç sefer yıkar. Ağzına ve burnuna su verir. Yüzünü ve kollarını üçer sefer yıkar. Başına gelince meshetmez su dökerdi. Rasûlullah (s.a.v)’in böyle guslettiği rivâyet edilir.” (Ebû Davud, Tahara: 98; Müslim, Hayz: 29)


19- GUSLEDERKEN VÜCUDUN HER TARAFINI ISLATMAK


420- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), cünüplükten dolayı guslederken ellerini yıkar sonra namaz abdesti gibi abdest alır sonra saçlarının dibi ıslanıncaya kadar parmaklarıyla başını ovalar ve üç defa su dökerek başını yıkar sonra da tüm vücudunu yıkardı.” (Buhârî, Gusül: 1; Tirmizî, Tahara: 76)


421- Yine Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), cünüplükten dolayı gusledeceğinde, süt sağılacak bir kap dolusu su ister, avucuyla suyu alıp başından sağ tarafına doğru döker sonra da sol tarafına döker sonra avucuyla suyu alır başına dökerdi.” (Buhârî, Gusül: 4; Tirmizî, Tahara: 76)


20- GUSLEDERKEN BAŞA NE KADAR SU DÖKÜLÜR?


422- Cübeyr b. Mut’ım (r.a)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v)’in yanında gusülden söz edilince: “Ben guslederken başıma üç defa su dökerim” buyurdu. (Buhârî, Gusül: 4; Ebû Davud, Tahara: 98)


423- Câbir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), guslederken başına üç sefer su dökerdi.” (Buhârî, Gusül: 4; Ebû Davud, Tahara: 98)


21- AYBAŞINDAN TEMİZLENME NASIL OLUR?


424- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, bir kadın Rasûlullah (s.a.v)’e: “Ey Allah’ın Rasûlü! aybaşından temizlendiğimde nasıl gusledeceğim” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v)’de şöyle buyurdu: “Eski bir bez parçası al ve onunla temizlen” Kadın: “O bez parçasıyla nasıl temizleneyim?” dedi. Rasûlullah (s.a.v): “Onunla temizlen” buyurdu. Kadın tekrar: “Onunla nasıl temizleneceğim” deyince; Rasûlullah (s.a.v): “Sübhanallah deyip kadından yüzünü çevirdi.” Bu sefer ben “Rasûlullah (s.a.v)’in ne demek istediğini anladım o kadını tutup bir tarafa çektim ve Rasûlullah (s.a.v)’in ne demek istediğini kendisine anlattım.” (Buhârî, Hayz: 15; İbn Mâce, Tahara: 124)


22- GUSÜL NASIL YAPILIR?


425- Rasûlullah (s.a.v)’in hanımı Meymune (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Peygamber (s.a.v), cünüplükten dolayı guslederken önce avret bölgelerini yıkar ve elini toprağa ve yeryüzüne sürterdi. Sonra namaz abdesti gibi abdest alır sonra suyu bolca başına ve vücuduna dökerdi.” (Buhârî, Gusül: 16; Ebû Davud, Tahara: 98)


23- LOHUSA KADIN İHRAMA NASIL GİRER?


426- Cafer b. Muhammed (r.a), babasından aktararak şöyle demiştir: Câbir b. Abdullah’ın yanına giderek veda haccına dair sorular sorduk. O da bize şunları anlattı: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Zilkade ayının bitmesine beş gün kala hac için yola çıkmıştık. Zulhuleyfe denilen yere vardığımızda Umeysin kızı Esma, Muhammed b. ebi Bekri doğurdu. Bunun üzerine Esma; Rasûlullah (s.a.v)’e haber göndererek ne yapması gerektiğini sordu. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) cevap olarak: “Yıkandıktan sonra kan gelecek yere bez koy ve ihrama gir” buyurdular. (Ebû Davud, Menâsik: 10; Müslim, Hac: 16)


24- GUSÜLDEN SONRA ABDEST ALMAK GEREKMEZ


427- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), gusülden sonra abdesti bozulmadıkça namaz için abdest almazdı. (Ebû Davud, Tahara: 99; Tirmizî, Tahara: 79)


25- KOCA TÜM HANIMLARIYLA MÜNASEBETTEN SONRA TEK BİR SEFER GUSLEDER


428- Aişe (r.anha) şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v)’e koku sürerdim, o kokuyla tüm hanımlarını dolaşır ve gusleder sabahleyin de ihrama girer ve o koku çevresine yayılırdı.” (Buhârî, Gusül: 1; İbn Mâce, Tahara: 10)


26- TEMİZ TOPRAKLA TEYEMMÜM BU ÜMMETE MAHSUSTUR


429- Câbir b. Abdullah (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş özellik bana verilmiştir; 1- Bir aylık mesafedeki düşmana bile korku salmak, 2- Yeryüzü benim için temiz ve 3- Mescid kılındı, ümmetime namaz vakti nerede gelirse orada namazı kılar. 4- Hiçbir peygambere verilmeyen şefaat hakkı bana verildi. 5- Her peygamber kendi toplumuna gönderildiği halde ben bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberim.” (Müslim, Mesacid: 1; Dârimi, Tahara: 111)


27- TEYEMMÜMLE NAMAZ KILINDIKTAN SONRA SU BULUNURSA NE YAPILIR?


430- Ebû Said (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: “İki kişi teyemmüm ederek namazlarını kılmışlardı. O namaz vakti çıkmadan da su bulmuşlardı. Onlardan biri su ile abdest alıp namazını tekrar kıldı. Diğeri ise namazını tekrar kılmadı. İkisi birden durumu Rasûlullah (s.a.v)’e sordular. Rasûlullah (s.a.v), namazı tekrar etmeyen kimseye şöyle buyurdu: “Sünnete uyup doğruyu yapmışsın, namazın tamamdır.” Diğer kimseye de: “Sana da kıldığın namaz kadar sevap vardır” buyurdular. (Ebû Davud, Tahara: 128; Dârimi, Tahara: 65)


28- MEZİ GELMESİNDEN DOLAYI ABDEST ALMAK YETERLİDİR


431- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ali, Mikdad ve Ammar kendi aralarında konuşurken Ali diyor ki: Benden çok mezi geliyor, kızı hanımım olduğu için bunu Rasûlullah (s.a.v)’e sormaya utanıyorum. Biriniz benim için sorsanız ve bana anlatsanız. -Hangisi sormuştu onu unuttum- birisi sorduğunda; Rasûlullah (s.a.v) ona: “O mezidir, sizden birinden mezi gelirse organını yıkasın, namaz abdesti gibi abdest alsın.” (Ebû Davud, Tahara: 82; İbn Mâce, Tahara: 70)


432- Ali (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Çok mezi gelen bir kimseyim, bir kimseye bu durumu Rasûlullah (s.a.v)’e sormasını emrettim. O da şöyle buyurmuştu: “Mezi’den dolayı abdest almak yeterlidir.” (Ebû Davud, Tahara: 82; İbn Mâce, Tahara: 70)


433- Ali (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Fatıma hanımım olduğu için Rasûlullah (s.a.v)’e mezi’nin hükmünü sormaya utanmıştım. Mıkdad’a emrettim. O sordu. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştu: “Abdest almak yeterlidir.” (Ebû Davud, Tahara: 82; İbn Mâce, Tahara: 70)


434- Ali (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Mıkdad’ı Rasûlullah (s.a.v)’e mezinin hükmünü sorması için göndermiştim de, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştu: “Tenasül organını yıka ve abdest al.” (Ebû Davud, Tahara: 82; İbn Mâce, Tahara: 70)


435- Süleyman b. Yesar (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ali b. ebi Talib, Mıkdad’ı, Rasûlullah (s.a.v)’e mezi gelen adamın ne yapması gerektiği hakkında soru sormaya göndermişti de Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Tenasül organını yıka ve abdest al.” (Ebû Davud, Tahara: 82; İbn Mâce, Tahara: 70)


436- Ali (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Mıkdad’ı, Rasûlullah (s.a.v)’e karısının yanında kendisinden mezi gelen adamın ne yapması gerektiğini sormak üzere göndermiştim. Çünkü kızı fatıma benim hanımım olduğu için bunu sormaya utanmıştım. Mıkdad, bunu sormuştu da Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştu: “Hanginizde böyle bir durum meydana gelirse tenasül organını yıkasın, namaz abdesti gibi abdest alsın.” (Ebû Davud, Tahara: 82; İbn Mâce, Tahara: 70)


29- UYKUDAN UYANINCA ABDEST ALMAK


437- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Biriniz uykudan uyanınca elini iki veya üç defa yıkamadan su kabına sokmasın. Çünkü elinin uykuda nereye dokunduğunu bilemez.” (Ebû Davud, Tahara: 82; İbn Mâce, Tahara: 70)


438- İbn Abbas (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte bir gece namaz kılmak için sol tarafına durmuştum beni sağ tarafına çekti, namaz kıldıktan sonra yatıp uzandı. Müezzin gelip çağırınca abdest almadan namaz kıldı.” (Ebû Davud, Tahara: 80; Tirmizî, Tahara: 57)


439- Enes (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Namazında uyuklayan kimse namazını bıraksın ve yatsın.” (Ebû Davud, Tahara: 80; Müslim, Hayz: 33)


30- TENASÜL ORGANINA DOKUNMAK ABDESTİ BOZAR MI?


440- Büsre (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Tenasül organına dokunan abdest alsın.” (Ebû Davud, Tahara: 70; Müslim, Tahara: 15)


441- Büsre binti Safvan (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim eliyle tenasül organına dokunursa abdest alsın.” (Ebû Davud, Tahara: 70; Müslim, Tahara: 15)


442- Mervan b. Hakem (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Abdest almak tenasül organına dokunmaktan dolayıdır.” Mervan diyor ki: Büsre bana böyle bildirdi: Urve mürsel olarak bu hadisi aktardı ve şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.v): “Tenasül organına dokunmadan dolayı abdest gerekir” buyurmuştu.” (Ebû Davud, Tahara: 70; Muvatta', Tahara: 15)


443- Yine Büsre binti Safvan (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Tenasül organına dokunan kimse abdest almadan namaz kılmasın.” (Ebû Davud, Tahara: 70; Muvatta', Tahara: 15)
www.islamda.org