Nesai> Allah’a Sığınma Kitabı


51- ALLAH’A SIĞINMA KİTABI (Bölümleri)


1- İTAAT ETMEYEN KALBTEN ALLAH’A SIĞINMAK


2- KALBİN KÖTÜLÜKLERE KAYMASINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


3- GÖZ VE KULAĞIN ŞERRİNDEN DE ALLAH’A SIĞINILIR


4- KORKAKLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


5- CİMRİLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


6- GAM KEDER VE ÜZÜNTÜDEN ALLAH’A SIĞINMAK


7- ÜZÜNTÜDEN ALLAH’A SIĞINMAK


8- BORÇTAN VE GÜNAHTAN ALLAH’A SIĞINMAK


9- KULAK VE GÖZÜN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


10- GÖZÜN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINILIR


11- TEMBELLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


12- ACİZLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


13- ZİLLETE DÜŞMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


14- DARLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


15- FAKİRLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINMAK


16- KABİR FİTNESİNDEN DE ALLAH’A SIĞINMAK


17- AÇ GÖZLÜLÜKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


18- AÇLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


19- HAİNLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINMALI


20- ANLAŞMAZLIK, İKİ YÜZLÜLÜK VE KÖTÜ HUYDAN ALLAH’A SIĞINMAK


21- BORÇLANMAKTAN DA ALLAH’A SIĞINILIR


22- BORÇLANMAKTAN DA ALLAH’A SIĞINMAK GEREKİR


23- BORCA BATIP GİTMEKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR


24- BORCUN AĞIRLIĞINDAN (BELİMİZİ BÜKMESİNDEN) ALLAH’A SIĞINMAK


25- ZENGİNLİĞİN FİTNE VE ŞER OLMASINDAN DA ALLAH’A SIĞINILIR


26- DÜNYA VE FİTNELERİNDEN DE ALLAH’A SIĞINMAK GEREKİR


27- ZİNADAN ALLAH’A SIĞINMAK


28- KÜFÜR ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


29- SAPIKLIKTAN (DALALETTEN) ALLAH’A SIĞINMAK


30- DÜŞMANIN GALİB GELMESİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


31- DÜŞMANLARIN SEVİNMESİNDEN DE ALLAH’A SIĞINILIR


32- AŞIRI İHTİYARLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


33- KÖTÜ KADERDEN ALLAH’A SIĞINMAK


34- SAPIKLIĞIN AŞAĞILIĞINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


35- DELİLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR


36- İNSAN CİNLERİN GÖZ DEĞMESİNDEN SIĞINMAK


37- YAŞLILIĞIN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


38- KÖTÜ ÖMÜR SÜRMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


39- KÖTÜ BİR HAYAT SÜRMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


40- DOĞRU YOLA GİRDİKTEN SONRA KÖTÜ YOLA DÜŞMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


41- MAZLUMUN BEDDUASINDAN SIĞINMAK


42- ÜZÜNTÜLÜ HALLERE DÜŞMEKTEN SIĞINMAK


43- KÖTÜ KOMŞUDAN ALLAH’A SIĞINMAK


44- İNSANLARIN ZULÜMLERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


45- DECCAL FİTNESİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


46- CEHENNEM AZABINDAN VE MESİH DECCALDEN ALLAH’A SIĞINMAK


47- İNSAN ŞEYTANLARININ ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


48- HAYATIN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


49- ÖLÜMÜN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


50- KABİR AZABINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


51- KABİR FİTNESİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


52- ALLAH’IN AZABINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


53- CEHENNEM AZABINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


54- CEHENNEM ATEŞİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


55- KIZGIN ATEŞTEN ALLAH’A SIĞINMAK


56- KİŞİ YAPTIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN DE ALLAH’A SIĞINIR


57- KİŞİNİN YAPTIĞI VE YAPMADIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMASI


58- KİŞİ TERKETTİĞİ ŞEYLERİN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINIR


59- YERE BATMAKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


60- YÜKSEKTEN DÜŞMEK VE ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


61- ALLAH’IN GAZABINDAN RIZASINA SIĞINMAK


62- KIYAMET GÜNÜ YERİN DARLIĞINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


63- KABUL OLUNMAYAN DUADAN ALLAH’A SIĞINMAK


64- KABUL EDİLMEYEN DUADAN ALLAH’A SIĞINMAK


51- ALLAH’A SIĞINMA KİTABI (Bölümleri)

5333- Muaz b. Abdullah (r.a) babasından rivâyet ederek şöyle demiştir: Karanlık bir gecede yağmurdan ıslandık. Bize namaz kıldırması için Rasûlullah (s.a.v)’i bekledik -veya benzeri sözler söyledi- o sırada Rasûlullah (s.a.v) bize namaz kıldırmak üzere gelerek: “Oku” dedi. Ben de: “Ne okuyayım?” deyince Peygamber (s.a.v): “Her akşam ve sabah üçer defa “Kulhüvallahü ehad” sûresiyle Nâs ve Felâk sûrelerini oku, seni her türlü tehlike ve zarardan korumaya yeterli olur” buyurdu. (Ebû Davud, Edeb: 110; Tirmizî, Dua: 115)


5334- Abdullah b. Hubeyb (r.a) babasından rivâyet ederek şöyle demiştir: “Mekke yolunda Rasûlullah (s.a.v) ile beraberdim. Bir ara ondan ayrıldım yanına yaklaşınca, bana: “Oku” dedi. Ben de: “Ne okuyayım” dedim. Tekrar: “Oku” buyurdu. Ben de: “Ne okuyayım” dedim. Bu sefer: “Nâs ve Felâk sûrelerini sonuna kadar okuduktan sonra: “İnsanlar bu iki sûreden daha değerli bir şeyle Allah’a sığınmazlar” buyurdu. (Ebû Davud, Edeb: 110; Tirmizî, Dua: 115)


5335- Ukbe b. Amir el Cüheni (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir savaşta Rasûlullah (s.a.v)’in devesini çekiyordum bir ara bana: “Ey Ukbe oku” dedi. Ne demek istediğini anlayamadığım için sözüne kulak verdim sonra tekrar: “Ey Ukbe oku” buyurdu. Yine anlayamadım ve tekrar kulak verdim üçüncü sefer yine “Oku” buyurdu. Bu sefer ben: “Ne okuyayım?” dedim. Şöyle buyurdu: “İhlâs sûresini sonuna kadar okudu sonra Felâk sûresini sonuna kadar okudu ben de kendisiyle birlikte okudum sonra Nâs sûresini okudu ben de kendisiyle birlikte sonuna kadar okudum sonra şöyle buyurdu: “Hiç kimse bu sûreler gibisiyle Allah’a sığınmadı.” (Tirmizî, Fedailü’l Kur’an: 12; Dârimi, Fedailü’l Kur’an: 25)


5336- Ukbe b. Amir el Cühenî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) bana: “Oku” dedi. Ben de: “Ne okuyayım?” dedim. Bana: “İhlas, Felâk ve Nâs sûrelerini oku” dedi. Rasûlullah (s.a.v) kendisi bizzat okudu sonra da şöyle buyurdu: “İnsanlar bu sûreler gibisiyle Allah’a sığınmadı veya insanlar bu sûreler gibi değerli hiçbir sûre ile Allah’a sığınmadılar.” (Tirmizî, Fedailü’l Kur’an: 12; Dârimi, Fedailü’l Kur’an: 25)


5337- İbn Âbis el Cühenî (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) ona: “Ey Âbis sana Allah’a sığınanların okuyacağı en değerli bir şeyi söyleyeyim mi?” -veya haber vereyim mi- buyurdu. Ben de: “Evet haber ver Ey Allah'ın Rasûlü!” dedim. O da şöyle buyurdu: “Nâs ve Felâk denilen iki sûredir.” (Müsned: 14901)


5338- Ukbe b. Âmir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’e beyaz bir katır hediye edilmişti ona bindi, ben de katırı çekip götürüyordum. Rasûlullah (s.a.v) bana: “Oku” dedi. Ben de: “Ne okuyayım?” dedim. O da: “Felâk sûresini” dedi ve tekrar tekrar okuyarak bana öğretti. Bu sûreyi pek önemsemediğimi anlayınca “Galiba küçük gördün” dedi. Bundan sonra ben de bu sûreye çok önem verdim. (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)


5339- Ukbe b. Âmir (r.a)’den rivâyete göre, bizzat kendisi “Muavvizeteyn sûreleri hangi sûrelerdir?” diye sordum da: “Rasûlullah (s.a.v) bize imam oldu ve sabah namazında o sûrelerle bize namaz kıldırdı” dedi. (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)


5340- Ukbe (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v), Nâs ve Felâk sûrelerini okuyarak sabah namazını kıldırdı. (Tirmizî, Fedailü’l: Kur’an: 12; Dârimi, Fedailü’l Kur’an: 12)


5341- Ukbe b. Âmir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir yolculukta Rasûlullah (s.a.v)’in katırını çekiyordum. Rasûlullah (s.a.v) bana: “Ey Ukbe! Sana okunan en hayırlı iki sûre öğreteyim mi?” buyurdu ve bana Nâs ve Felâk sûrelerini öğretti. O iki sûreye pek değer vermediğimi anlayınca sabah namazı için mola verdiğimiz bir yerde o iki sûre ile sabah namazını kıldırdı. Namaz bitince bana dönerek: “Ey Ukbe nasıl buldun?” buyurdu. (Tirmizî, Fedailü’l: Kur’an: 12; Dârimi, Fedailü’l Kur’an: 12)


5342- Ukbe b. Âmir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir yolculukta Rasûlullah (s.a.v)’in binitinin çekip götürüyordum. Bir ara Rasûlullah (s.a.v) bana: “Ey Ukbe biraz da sen binmeyecek misin?” buyurdu. Ben de hürmetimden dolayı ve saygısızlık olur diye Rasûlullah (s.a.v)’in binitine binmekten çekindim. Biraz sonra, yine: “Binmeyecek misin? Ey Ukbe” deyince, itaatsizlik olur korkusuyla çekindim. Kendisi indi ben bindim. Biraz bindikten sonra indim. Rasûlullah (s.a.v) bindi ve şöyle buyurdu: “İnsanların okuduğu iki hayırlı sûreyi öğreteyim mi?” Böylece Nâs ve Felâk sûrelerini bana okudu namaz vakti olunca öne geçip imam oldu ve bu iki sûre ile namaz kıldırdı. Ve bana dönerek “Ey Ukbe nasıl buldun? Bu iki sûreyi her uykuya yatacağında ve kalkınca oku” buyurdu. (Tirmizî, Fedailü’l: Kur’an: 12; Dârimi, Fedailü’l Kur’an: 12)


5343- Ukbe b. Âmir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte yürüyordum. Bir ara bana: “Ey Ukbe oku” dedi. Ben de: “Ne okuyayım Allah'ın Rasûlü!” dedim. Biraz sustu. Sonra yine: “Ey Ukbe oku!” dedi. Ben: “Ne okuyayım Ey Allah'ın Rasûlü” dedim. Yine biraz sustu. Bu sefer ben: “Allah’ım onu tekrar ettir diye dua ettim. Rasûlullah (s.a.v) hemen: “Ukbe oku” dedi. Ben de: “Ne okuyayım? Ey Allah'ın Rasûlü!” dedim. “Felâk sûresini oku” buyurdu. Ben de sonuna kadar okudum. Daha sonra: “Yine oku” buyurdu. Ben de: “Ne okuyayım Ey Allah'ın Rasûlü deyince, “Nâs sûresini oku” dedi. Ben de sonuna kadar okudum sonra Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hiçbir kimse bu sûrelerin bir benzeriyle ne Allah’tan bir dilek dilemiştir. Ne de bir şeyden Allah’a sığınmıştır.” (Tirmizî, Fedailü’l: Kur’an: 12; Dârimi, Fedailü’l Kur’an: 12)


5344- Ukbe b. Âmir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in yanına geldim binitinin üzerindeydi. Elimi ayağının üzerine koydum ve: “Bana Hûd ve Yûsuf sûrelerini okut” dedim. Bunun üzerine: “Allah katında Felâk sûresinden daha tesirli bir sûre okuyamazsın” buyurdu. (Tirmizî, Fedailü’l: Kur’an: 12; Dârimi, Fedailü’l Kur’an: 12)


5345- Ukbe b. Âmir (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bu güne kadar eşi benzeri görülmedik ayetler bana indirildi diyerek Nâs ve Felâk sûrelerini sonuna kadar okudu.” (Tirmizî, Fedailü’l: Kur’an: 12; Dârimi, Fedailü’l Kur’an: 12)


5346- Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) bana: “Oku Câbir” dedi. Ben de: “Ne okuyayım anam babam senin yoluna feda olsun” dedim. Bunun üzerine bana: “Felâk ve Nâs sûrelerini oku” dedi. Ben de onları okudum. Bunun üzerine bana: “Bunları okumaya devam et bu sûreler gibisini okuyamazsın” buyurdu. (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)


1- İTAAT ETMEYEN KALBTEN ALLAH’A SIĞINMAK


5347- Abdullah b. Amr (r.a)’dan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) dört şeyden Allah’a sığınırdı: “Faydasız ilimden, itaat etmeyen kalbten, kabul olunmayan duadan doymayan (aç gözlü) nefisten.” (Ebû Davud, Salat: 367; İbn Mâce, Fedailü’l Kur’an: 18)


2- KALBİN KÖTÜLÜKLERE KAYMASINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


5348- Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v): “Korkaklıktan, cimrilikten, kalbin kötülüklere kaymasından ve kabir azabından Allah’a sığınırdı.” (Müslim, Mesacid: 25; Ebû Davud, Salat: 184)


3- GÖZ VE KULAĞIN ŞERRİNDEN DE ALLAH’A SIĞINILIR


5349- Şekel b. Humeyd (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in yanına vardım ve: “Ey Allah'ın Peygamberi nelerden ve nasıl Allah’a sığınacağımı bana öğret” dedim. Elimi tuttu ve: “Allah’ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve menimin şerrinden Sana sığınırım de” buyurdu. Ben de öylece ezberleyiverdim. Sa’d der ki: Meni erkeklik suyu demektir. (Tirmizî, Deavat: 75; Ebû Davud, Salat: 367)


4- KORKAKLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


5350- Mus’ab b. Sa’d (r.a) babasından naklederek şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v)’in öğrettiği şu beş şeyi dua ederken babam bize öğretmişti. Rasûlullah (s.a.v) büyük dua eder ve böyle derdi: “Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, ihtiyarlığın rezillik dönemine düşmekten, dünya ve fitnelerinden Sana sığınırım, kabir azabından da Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 36; Tirmizî, Deavat: 75)


5- CİMRİLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


5351- İbn Mes’ud (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) beş şeyden Allah’a sığınırdı: “Cimrilik, korkaklık, ömrün sonlarında kötü duruma düşmekten, kalbin batıl şeylere kaymasından ve kabir azabından.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)


5352- Amr b. Meymun el Evdî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Said, öğretmenlerin çocukları okutup bellettikleri gibi oğullarına aşağıdaki duayı belletir ve Rasûlullah (s.a.v) her namazın sonunda bunlardan Allah’a sığınırdı: “Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, ömrün sonlarında rezil duruma düşmekten Sana sığınırım, dünyaya aldanmaktan Sana sığınırım, kabir azabından Sana sığınırım.” Bu hadisi Mus’ab’a söyledim o da tasdik etti. (Müslim, Zikir ve Dua: 15; Tirmizî, Dua: 71)


5353- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlıktan, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)


6- GAM KEDER VE ÜZÜNTÜDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5354- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in devamlı okuduğu duaları vardı bu dua da onlardandır: “Allah’ım! Gam ve kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan ve insanların zulmünden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)


5355- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in devam edip terk etmediği dualar vardır şu duada onlardandır: “Allah’ım! Gam ve kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borçtan ve insanların zulümlerinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)


5356- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Tembellikten Sana sığınırım, ihtiyarlıktan Sana sığınırım, korkaklıktan, cimrilikten, deccal fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)


5357- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, ihtiyarlıktan, cimrilikten, korkaklıktan, kabir azabından ve hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)


7- ÜZÜNTÜDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5358- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) dua ederken şöyle derdi: “Allah’ım! Gam ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve insanların zulümlerinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)


8- BORÇTAN VE GÜNAHTAN ALLAH’A SIĞINMAK


5359- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) günaha girmekten ve borçtan Allah’a çok sığınırdı. Dedim ki: “Ey Allah'ın Rasûlü! Borçtan ne kadar çok Allah’a sığınıyorsun?” Bunun üzerine: “Borçlanan kimse konuşur durur ve yalan söyler; söz verir, yerine getirmez” buyurdu. (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)


9- KULAK VE GÖZÜN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5360- Şekel b. Humeyd (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in yanına geldim ve şöyle dedim: “Ey Allah'ın Peygamberi! Nelerden Allah’a sığınacağımı bana öğret.” Elimden tuttu ve: “Allah’ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden, menimin şerrinden Sana sığınırım de” buyurdu. Ben de bunları ezberledim. Sa’d diyor ki: Meni erkelik suyu demektir. (Tirmizî, Deavat: 74; Ebû Davud, Salat: 367)


10- GÖZÜN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINILIR


5361- Şekel b. Humeyd (r.a) babasından rivâyetle şöyle demiştir: “Ey Allah'ın Rasûlü! Bana faydası olacak bir dua öğretir misin?” dedim. O da: “Allah’ım! Bana afiyet ver, gözümün şerrinden, kulağımın şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden, menimin şerrinden Sana sığınırım. (Yani tenasül organımın şerrinden) de” buyurdu. (Tirmizî, Deavat: 74; Ebû Davud, Salat: 367)


11- TEMBELLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


5362- Humeyd (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Enes b. Malik’e kabir azabından ve deccaldan sordular. O da: Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, korkaklıktan, cimrilikten, deccal fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım” derdi, diye cevap verdi. (Müslim, Zikir Dua: 15; Tirmizî, Deavat: 71)


12- ACİZLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


5363- Zeyd b. Erkam (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ben size Rasûlullah (s.a.v)’in öğrettiğinden başka bir şey öğretmiyorum, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından Sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime, Allah’a karşı sorumluluk bilinci nasib et ve nefsimi günahlardan temizle onu en iyi temizleyecek olan Sensin. Onun velisi ve dostu Sensin. Allah’ım! Sana itaat etmeyecek kalbten, aç gözlülükten, faydasız ilimden ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım” buyurdu. (Müslim, Zikir Dua: 18)


5364- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, Peygamber (s.a.v): “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım” buyurdu. (Müslim, Zikir Dua: 15; Tirmizî, Deavat: 74)


13- ZİLLETE DÜŞMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


5365- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Fakirlikten Sana sığınırım, darlık ve zilletten Sana sığınırım, zulüm etmekten ve zulme uğramaktan da Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 78; Ebû Davud, Salat: 367)


5366- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirlikten ve darlıktan, zelil olmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan Allah’a sığının.” (İbn Mâce, Dua: 78; Ebû Davud, Salat: 367)


5367- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Darlıktan, fakirlikten, zillete düşmekten Sana sığınırım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan da Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 78; Ebû Davud, Salat: 367)


14- DARLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


5368- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirlikten, darlıktan, zillete düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allah’a sığınırız.” (İbn Mâce, Dua: 78; Ebû Davud, Salat: 367)


15- FAKİRLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINMAK


5369- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirlikten, darlıktan, zillete düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allah’a sığınırız.” (İbn Mâce, Dua: 78; Ebû Davud, Salat: 367)


5370- Ebu Bekre (r.a)’nin oğlu Müslim anlatıyor: Babam namazını bitirince şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Küfürden, fakirlikten, kabir azabından Sana sığınırım.” Ben de aynı şekilde dua etmeye başlayınca: “Yavrum duaları nereden öğrendin?” dedi. Ben de: “Ey babacığım namazdan sonra senin böyle dua ettiğini işittim ve senden öğrendim” dedim. Bunun üzerine: “Ey yavrum bu dualara devam et çünkü Rasûlullah (s.a.v) namazlarının arkasında böyle dua ederdi” dedi. (Müsned: 19514)


16- KABİR FİTNESİNDEN DE ALLAH’A SIĞINMAK


5371- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) çoğunlukla şu sözlerle dua ederdi: “Allah’ım! Ateşin (Cehennemin) fitnesinden ve ateşin azabından, kabir fitnesinden ve kabir azabından, Mesih deccalin fitnesinin şerrinden, fakirliğin fitnesinin şerrinden, zenginliğin fitnesinin şerrinden Sana sığınırım. Allah’ım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbisenin kirini temizlediğin gibi kalbimi de hata ve günahlardan temizle. Benimle hatalarımın arasını doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allah’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, borçtan ve günaha girmekten Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Salat: 367)


17- AÇ GÖZLÜLÜKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


5372- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah’ım! Dört şeyden Sana sığınırım. Faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, doymayan (aç gözlü) nefisten ve kabul olunmayan duadan.” (Ebû Davud, Salat: 367; İbn Mâce, Dua: 3)


18- AÇLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


5373- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Açlıktan Sana sığınırım o ne kötü bir durumdur. Hainlikten de Sana sığınırım o da ne kötü bir duygudur.” (Ebû Davud, Salat: 367; İbn Mâce, Dua: 3)


19- HAİNLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINMALI


5374- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Açlıktan Sana sığınırım o ne kötü bir durumdur. Hainlikten de Sana sığınırım o da ne kötü bir duygudur.” (Ebû Davud, Salat: 367)


20- ANLAŞMAZLIK, İKİ YÜZLÜLÜK VE KÖTÜ HUYDAN ALLAH’A SIĞINMAK


5375- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) bu dualarla dua ederdi: “Allah’ım! Faydasız ilimden, kabul olunmayan duadan, itaat etmeyen kalbten, doymayan (aç gözlü) nefisten Sana sığınırım der ve bu dört şeyi sayardı.” (Müsned: 13180)


5376- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Anlaşmazlıktan, iki yüzlülükten ve kötü huydan Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salat: 367)


21- BORÇLANMAKTAN DA ALLAH’A SIĞINILIR


5377- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), borç edinmekten ve günaha girmekten Allah’a çok sığınırdı. Bu yüzden kendisine: “Ey Allah'ın Rasûlü! Borçlanmaktan ve günah işlemekten Allah’a ne çok sığınıyorsun” denildi. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “İnsan borçlanırsa konuşur durur yalan söyler, söz verir ve sözünde durmaz.” (Tirmizî, Dua: 77; İbn Mâce, Dua: 3)


22- BORÇLANMAKTAN DA ALLAH’A SIĞINMAK GEREKİR


5378- Ebu Said el Hudrî (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle buyurdu: “Küfürden ve borçlanmadan Allah’a sığınırım.” Bir adam dedi ki: Ey Allah’ın Rasûlü! Borçlanmayı küfürle bir mi tutuyorsun?” O da: “Evet” buyurdu. (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)


5379- Ebu Said el Hudrî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle buyurdu: “Küfürden ve borçlanmadan Allah’a sığınırım.” Bir adam dedi ki: Ey Allah’ın Rasûlü! Borçlanmayı küfürle bir mi tutuyorsun?” O da: “Evet” buyurdu. (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)


23- BORCA BATIP GİTMEKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR


5380- Amr b. Âs (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Borca batıp gitmekten ve düşmanların sevinmesinden Sana sığınırım.” (Müsned: 6329)


24- BORCUN AĞIRLIĞINDAN (BELİMİZİ BÜKMESİNDEN) ALLAH’A SIĞINMAK


5381- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Gam ve kederden, tembellik ve cimrilikten, korkaklıktan, borca batıp gitmekten ve insanların zulmetmesinden Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Menasik: 24; Müslim, Zikir Dua: 15)


25- ZENGİNLİĞİN FİTNE VE ŞER OLMASINDAN DA ALLAH’A SIĞINILIR


5382- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Kabir azabından, ateşin fitnesinden, kabirin fitnesinden, mesih deccalin fitnesinin şerrinden, zenginliğin fitnesinin şerrinden, fakirliğin fitnesinin şerrinden Sana sığınırım. Allah’ım! hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıkayıp tertemiz et. Beyaz elbiseyi kirlerden tertemiz yaptığın gibi kalbimi de hata ve günahlardan temizle. Allah’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, borçlanmaktan ve günahtan Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 15; İbn Mâce, Dua: 3)


26- DÜNYA VE FİTNELERİNDEN DE ALLAH’A SIĞINMAK GEREKİR


5383- Mus’ab b. Sa’d (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Babam bana şu sözleri öğretir ve onları Rasûlullah (s.a.v)’den duyduğunu söylerdi: “Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım. Korkaklıktan Sana sığınırım. İhtiyarlığın kötü durumlarına düşmekten de Sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından da Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 15; İbn Mâce, Dua: 3)


5384- Mus’ab b. Said ve Amr b. Meymun el Evdî (r.anhüma)’dan rivâyete göre, şöyle demişlerdir. Sa’d çocuklarına öğretmenin öğrencilerine öğrettiği gibi şu duaları öğretiyordu ve Rasûlullah (s.a.v)’in her namazdan sonra bu dualarla Allah’a sığındığını söylüyordu: “Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, ömrün sonlarına doğru ihtiyarlığın kötü durumlarına düşmekten Sana sığınırım, dünyanın fitnelerinden ve kabir azabından da Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 36; Müslim, Zikir Dua: 15)


5385- Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v): “Korkaklıktan, cimrilikten, kötü bir ömür geçirmekten, kalbin fitnesinden ve kabir azabından Allah’a sığınırdı.” (Buhârî, Deavat: 36; Müslim, Zikir Dua: 15)


5386- Amr b. Meymün (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ömer b. Hattab (r.a)’tan işittim şöyle diyordu: Rasûlullah (s.a.v), beş şeyden Allah’a sığınırdı: “Allah’ım! Korkaklıktan, cimrilikten, kötü bir ömür geçirmekten, kalbin fitnesinden ve kabir azabından.” (Buhârî, Deavat: 36; Müslim, Zikir Dua: 15)


5387- Amr b. Meymün (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Muhammed’in ashabı bana Rasûlullah (s.a.v)’in: “Cimrilikten, korkaklıktan, kalbin fitnesinden ve kabir azabından Allah’a sığındığını anlattılar.” (Buhârî, Deavat: 36; Müslim, Zikir Dua: 15)


5388- Amr b. Meymün (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Allah’a sığınırdı. (Bu hadis mürseldir.) (Buhârî, Deavat: 36; Müslim, Zikir Dua: 15)


27- ZİNADAN ALLAH’A SIĞINMAK


5389- Şekel b. Humeyd (r.a) babasından rivâyet ederek şöyle demiştir: “Ey Allah'ın Rasûlü! Bana faydalanacağım bir dua öğret” dedim. O da: “Allah’ım! Kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden Sana sığınırım de” buyurdu. (Tirmizî, Dua: 75; Ebû Davud, Salat: 367)


28- KÜFÜR ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5390- Ebu Said el Hudrî (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Küfürden, fakirlikten Sana sığınırım.” Bir adam: “Küfürle fakirliği denk mi tutuyorsun?” dedi. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Evet” buyurdular. (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)


29- SAPIKLIKTAN (DALALETTEN) ALLAH’A SIĞINMAK


5391- Ümmü Seleme (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) evinden çıkarken şöyle dua ederdi: “Bismillah Rabbim! Ayağımın kaymasından, sapıklıktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve cahillikle itham olunmaktan Sana sığınırım.” (Tirmizî, Dua: 33; İbn Mâce, Dua: 18)


30- DÜŞMANIN GALİB GELMESİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5392- Abdullah b. Amr b. Âs (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şu sözlerle dua ederdi: “Allah’ım her türlü borç sıkıntısından, düşmanın galib gelmesinden ve düşmanların sevinmesinden Sana sığınırım.” (Müsned: 6329)


31- DÜŞMANLARIN SEVİNMESİNDEN DE ALLAH’A SIĞINILIR


5393- Abdullah b. Amr (r.a)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şu kelimelerle Allah’a dua ederdi: “Allah’ım! Düşmanın galib gelmesinden ve düşmanların sevinmesinden Sana sığınırım.” (Müsned: 6329)


32- AŞIRI İHTİYARLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


5394- Osman b. Ebil-l Âs (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şu dualarla dua ederdi: “Allah’ım! Tembellikten, aşırı ihtiyarlıktan, korkaklıktan, acizlikten, hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)


5395- Amr b. Şuayb (r.a) babasından ve dedesinden rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle diyordu: “Allah’ım! tembellikten, aşırı ihtiyarlıktan, borçtan, günaha girmekten Sana sığınırım. Mesih Deccal’in şerrinden Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım, Cehennem azabından Sana sığınırım.” (Müsned: 6446)


33- KÖTÜ KADERDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5396- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şu üç şeyden Allah’a sığınırdı: “Sapıklığın aşağılığına düşmekten, düşmanların sevinmesinden, kötü kaderden ve belanın sıkıntısından Sana sığınırım.” Süfyan der ki: Burada üçü geçen dua konusunun dördüncüsünü ezberleyemedim. (Buhârî, Deavat: 56; Müslim, Zikir Dua: 16)


34- SAPIKLIĞIN AŞAĞILIĞINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


5397- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v): “Kötü kaderden, düşmanların sevinmelerinden, sapıklığın aşağılığından ve belanın sıkıntısından Allah’a sığınırdı.” (Buhârî, Deavat: 56; Müslim, Dua Zikir: 16)


35- DELİLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR


5398- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Delilikten, cüzzam hastalığından, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salat: 367; Müsned: 12534)


36- İNSAN CİNLERİN GÖZ DEĞMESİNDEN SIĞINMAK


5399- Ebu Said (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) “İnsanların ve cinlerin nazarından (Göz değmesinden) Allah’a sığınırdı. Felâk ve Nâs sûreleri indirilince diğer sığınma dualarını terk edip bu ikisini okumaya başladı.” (Tirmizî, Tıb: 16; İbn Mâce, Tıb: 34)


37- YAŞLILIĞIN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5400- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şu sözlerle Allah’a sığınırdı: “Allah’ım! Tembellikten, düşkün ihtiyarlıktan, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın kötü durumlarından, Deccal fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 15; Tirmizî, Dua: 71)


38- KÖTÜ ÖMÜR SÜRMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


5401- Mus’ab b. Sa’d (r.a), babasından naklederek şöyle demiştir: Babam Rasûlullah (s.a.v)’in sığındığı beş şeyi bize öğretirdi ve şöyle derdi: “Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, ömrün son anlarındaki fena hallerinden Sana sığınırım ve kabir azabından da Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 37; Müslim, Zikir Dua: 18)


39- KÖTÜ BİR HAYAT SÜRMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


5402- Amr b. Meymün (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ömer ile birlikte haccetmiştim. Müzdelifede ondan şu hadisi işittim: Dikkat et Rasûlullah (s.a.v) şu beş şeyden Allah’a sığınırdı: “Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, kötü bir hayat sürmekten Sana sığınırım, kalbin fitnesinden Sana sığınırım ve kabir azabından da Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 37; Müslim, Zikir Dua: 18)


40- DOĞRU YOLA GİRDİKTEN SONRA KÖTÜ YOLA DÜŞMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK


5403- Abdullah b. Sercis (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) yolculuğa çıkarken şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından, kötü bir şekilde dönmekten; iyi durum ve hallerden kötü hallere ve durumlara düşmekten, mazlumun bedduasından, mal ve aileye gelecek kötü görüntülerden de Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 20; Tirmizî, Deavat: 42)


5404- Abdullah b. Sercis (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) yolculuğa çıkarken şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından, kötü bir şekilde dönmekten; iyi durum ve hallerden kötü hallere ve durumlara düşmekten, mazlumun bedduasından, mal ve aileye gelecek kötü görüntülerden de Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 20; Tirmizî, Deavat: 42)


41- MAZLUMUN BEDDUASINDAN SIĞINMAK


5405- Abdullah b. Sercis (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) yolculuğa çıkarken şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından, kötü bir şekilde dönmekten; iyi durum ve hallerden kötü hallere ve durumlara düşmekten, mazlumun bedduasından, mal ve aileye gelecek kötü görüntülerden de Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 20; Tirmizî, Deavat: 42)


42- ÜZÜNTÜLÜ HALLERE DÜŞMEKTEN SIĞINMAK


5406- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) yolculuğa çıkacağında binite bindi parmağını kaldırdı ve şöyle dedi -Şu’be de parmağını kaldırarak tarif etti- “Allah’ım! Yolculukta tek yoldaş Sensin aile ve malı emanet edecek tek vekil sensin. Allah’ım! Yolculuğun yorgunluklarından ve sıkıntılı hallerinden ve kötü sonuçlarla dönmekten Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 42)


43- KÖTÜ KOMŞUDAN ALLAH’A SIĞINMAK


5407- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Yakınınızdaki kötü komşudan Allah’a sığının. Yolculuktaki ve çöldeki komşuluk devamlı değildir değişkendir.” (Müsned: 8197)


44- İNSANLARIN ZULÜMLERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5408- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Ebu Talha’ya bana hizmet edecek gençlerden birini bana bul dedi. Ebu Talha’da beni binitinin arkasına alarak Rasûlullah (s.a.v)’e götürdü. Rasûlullah (s.a.v)’e hizmet ediyordum. Her konakladığı yerde çoğunlukla şu duasını işitiyorum: “Allah’ım! İhtiyarlıktan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve insanların yapacakları her türlü haksızlıklardan Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 15; Tirmizî, Deavat: 71)


45- DECCAL FİTNESİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5409- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) “Kabir azâbından, Deccal fitnesinden Allah’a sığınırdı ve şüphesiz kabirlerinizde sorguya çekileceksiniz” derdi. (Tirmizî, Deavat: 77; İbn Mâce, Dua: 3)


46- CEHENNEM AZABINDAN VE MESİH DECCALDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5410- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Cehennem azabından Sana sığınırım, kabir azabından Sana sığınırım. Mesih deccalin şerrinden Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


5411- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Kabir azabından, Cehennem azabından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım. Mesih Deccal’in şerrinden de Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


47- İNSAN ŞEYTANLARININ ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5412- Ebu Zer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Mescide girdim Rasûlullah (s.a.v) orada idi yanına varıp oturunca: “Ey Ebu Zer! İnsan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah’a sığın” buyurdu. Ben de: “İnsanların da şeytanı olur mu?” dedim. “Evet” buyurdu. (Müsned: 20566)


48- HAYATIN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5413- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kabir azabından Allah’a sığının, hayat ve ölümün fitnesinden Allah’a sığının, Mesih Deccalin fitnesinden Allah’a sığının” buyurdu. (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


5414- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) beş şeyden Allah’a sığınırdı ve şöyle derdi: “Kabir azabından Allah’a sığının, Cehennem azabından Allah’a sığının, hayatın ve ölümün fitnelerinden Allah’a sığının, Mesih Deccal’in şerrinden de Allah’a sığının.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


5415- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle diyordu: “Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur.” Rasûlullah (s.a.v) “Kabir azabından Allah’a sığınırdı. Cehennem azabından Allah’a sığınırdı. Hayatın ve ölümün fitnelerinden ve Mesih Deccalin fitnesinden Allah’a sığınırdı.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


5416- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Beş şeyden Allah’a sığınınız. Cehennem azabından, kabir azabından, hayatın fitnelerinden, ölümün fitnelerinden ve Mesih Deccal’in fitnesinden.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


49- ÖLÜMÜN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5417- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) Kur’an’dan bir sûre öğretir gibi şu duayı öğretirdi: “Şöyle deyiniz derdi: “Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih Deccal fitnesinden, hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


5418- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah’ın azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden, kabir azabından ve Mesih Deccal’in fitnesinden Allah’a sığınınız.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


50- KABİR AZABINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


5419- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Cehennem azabından Sana sığınırım, kabir azabından Sana sığınırım, Mesih Deccal’in fitnesinden Sana sığınırım, hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


51- KABİR FİTNESİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5420- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Kabir fitnesinden Sana sığınırım, Deccal fitnesinden Sana sığınırım, hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


52- ALLAH’IN AZABINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


5421- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah’ın azabından Allah’a sığınınız, kabir azabından Allah’a sığınınız, hayatın ve ölümün fitnelerinden Allah’a sığınınız, Mesih Deccal’in fitnesinden Allah’a sığınınız.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


53- CEHENNEM AZABINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


5422- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v): “Cehennem azâbından, kabir azabından ve Mesih Deccal’in şerrinden Allah’a sığınırdı.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


54- CEHENNEM ATEŞİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK


5423- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Ateş azabından Allah’a sığınınız, Kabir azabından Allah’a sığınınız, hayatın ve ölümün fitnelerinden Allah’a sığınınız ve Mesih Deccal’in şerrinden de Allah’a sığınınız.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Deavat: 77)


55- KIZGIN ATEŞTEN ALLAH’A SIĞINMAK


5424- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Cebrail, Mikail ve İsrafil’in Rabbi olan Allah’ım kızgın ateşten ve kabir azabından Sana sığınırım.” (Müsned: 23188)


5425- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebu’l Kasım (s.a.v)’den işittim şöyle dua ediyordu: “Allah’ım! Kabir fitnesinden, Deccal’in fitnesinden, hayatın ve ölümün fitnelerinden ve Cehennemin kızgın ateşinden Sana sığınırım.” (Buhârî, Cenaiz: 88; Müsned: 7531)


5426- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Üç defa Cenneti isteyen kimseye Cennet: Allah’ım onu Cennete koy der. Kim de üç defa ateşten Allah’a sığınırsa, ateş onun için Allah’ım onu ateşten koru der.” (Tirmizî, Sıfatü’l Cenne: 26; İbn Mâce, Zühd: 39)


56- KİŞİ YAPTIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN DE ALLAH’A SIĞINIR


5427- Şeddat b. Evs (r.a)’ten rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “İstiğfar etmenin en değerlisi kulun: Allah’ım Sensin benim Rabbim, Senden başka gerçek ilâh yok beni sen yarattın. Ben de Senin kulumun. Ben gücüm yettiğince Sana verdiğim sözüm ve Senin vaadin üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım, işte verdiğin nimetlerinle Senin huzurundayım. Günahımla Senin huzurundayım. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin” demesidir. Sabah kalkınca samimi olarak ve gerçek biçimde Allah’a inanarak kim bunu söylerse ve o gün de ölürse Cennete girer. Kim de akşam olunca samimi olarak ve gerçek biçimde Allah’a inanarak bunu söylerse Cennete girer. (Buhârî, Deavat: 13; Tirmizî, Deavat: 15)


57- KİŞİNİN YAPTIĞI VE YAPMADIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMASI


5428- İbn Yesaf (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in hanımı Âişe’ye: “Rasûlullah (s.a.v) vefatından önce en çok hangi duayı yapardı?” diye sordum. O da: Daha çok şu duayı yapardı dedi: “Allah’ım! Yaptıklarımın ve yapmadıklarımın şerrinden Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 18; Ebû Davud, Salat: 367)


5429- İbn Yesaf (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Âişe’ye “Rasûlullah (s.a.v)’in en çok yaptığı dua hangisiydi?” diye soruldu. O da: Çoğunlukla şu duayı yapardı dedi: “Allah’ım! Yaptıklarımın şerrinden ve yapmadıklarımın şerrinden Sana sığınırım?” (Müslim, Zikir Dua: 18; Ebû Davud, Salat: 367)


5430- Ferve b. Nevfel (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Mü’minlerin annesi Âişe’ye Rasûlullah (s.a.v)’in yaptığı dualardan sordum, o da şöyle dedi: “Allah’ım! Yaptıklarımın şerrinden ve yapmadıklarımın şerrinden Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 18; Ebû Davud, Salat: 367)


5431- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Yaptıklarımın ve yapmadıklarımın şerrinden Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 18; Ebû Davud, Salat: 367)


58- KİŞİ TERKETTİĞİ ŞEYLERİN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINIR


5432- Ferve b. Nevfel (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Âişe’ye Rasûlullah (s.a.v) hangi duayı yapardı diye sordum o da şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Yaptığım şeylerin şerrinden ve yapmadıklarımın şerrinden Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 18; Ebû Davud, Salat: 367)


5433- Ferve b. Nevfel (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Âişe’ye Rasûlullah (s.a.v) hangi duayı yapardı? diye sordum. O da şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Yaptığım şeylerin şerrinden ve yapmadıklarımın şerrinden Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 18; Ebû Davud, Salat: 367)


59- YERE BATMAKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


5434- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle diyordu: “Allah’ım! Yerin dibine batırılmaktan Sana sığınırım.” Cübeyr diyor ki: Uğtale = Yerin dibine batmak demektir. Ubâde diyor ki: Bu söz Peygamber (s.a.v)’in sözü mü yoksa Cübeyr’in sözümü bilmiyorum. (Müsned: 4554)


5435- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! -Ravi duasını aktardı ve sonunda şöyle dedi- “Yerin altına çekilip yerle bir olmaktan Allah’a sığınırım.” (Müsned: 4554)


60- YÜKSEKTEN DÜŞMEK VE ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN ALLAH’A SIĞINMAK


5436- Ebu’l Yesar (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Yüksekten düşmekten, yıkıntı altında kalmaktan, suda boğulmaktan, yangından Sana sığınırım. Son nefesimde şeytanın gelip beni aldatmasından senin yolunda savaşırken düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokarak öldürmelerinden Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salat: 367; Müsned: 14975)


5437- Ebu’l Yesar (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! İhtiyarlığın düşkünlüğünden, yüksek yerden düşmekten, yıkıntı altında kalmaktan, gam ve kederden, yangından, suda boğulmaktan Sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, Senin yolunda savaşırken düşmandan kaçarken öldürülmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salat: 367; Müsned: 14975)


5438- Ebu’l Esved es Sülemî (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Yıkıntı altında kalmaktan Sana sığınırım, yüksek yerden düşmekten Sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından Sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından. Senin yolunda savaşırken düşmandan kaçarken öldürülmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla öldürülmekten Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salat: 367; Müsned: 14975)


61- ALLAH’IN GAZABINDAN RIZASINA SIĞINMAK


5439- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir gece yatağımda Rasûlullah (s.a.v)’i aradım bulamayınca elimi yatağın başucundan çıkarıp dokundum, elim ayaklarının altına dokundu meğer ki secde de imiş secde de şöyle dua ediyordu: “Azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım. Senden Sana sığınırım” (Ebû Davud, Salat: 152; Tirmizî, Deavat: 73)


62- KIYAMET GÜNÜ YERİN DARLIĞINDAN ALLAH’A SIĞINMAK


5440- Asım b. Humeyd (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Âişe’ye: “Rasûlullah (s.a.v) gece namazına ne ile başlardı?” diye sordum. O da şöyle dedi: “Bana hiç kimsenin sormadığı bir şeyi sordun: “Rasûlullah (s.a.v) on kere tekbir getirir, on kere tesbihte bulunur, on kere istiğfar eder ve şöyle duasına devam ederdi: Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet ver, beni rızıklandır, bana afiyet ver der ve kıyamet gününde yerin darlığından da Allah’a sığınırdı.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)


63- KABUL OLUNMAYAN DUADAN ALLAH’A SIĞINMAK


5441- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalbten, doymayan aç gözlü nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 3; Ebû Davud, Salat: 367)


5442- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalbten, doymayan aç gözlü nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 3; Ebû Davud, Salat: 367)


64- KABUL EDİLMEYEN DUADAN ALLAH’A SIĞINMAK


5443- Abdullah b. Haris (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Zeyd b. Erkam’a: “Rasûlullah (s.a.v)’den duyduğun bir şeyleri söyle” denildiğinde şöyle dedi. Size Rasûlullah (s.a.v)’in söylediğinden başka bir şey söylemiyorum. O bize şöyle dua etmemizi emrederdi: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlığın bunaklığından, kabir azabından Sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takva bilinci -Sana karşı sorumluluk bilinci- ver, nefsimi günahlardan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın sen o nefsin dostu ve mevlasısın. Allah’ım! Doymayan aç gözlü nefisten, korkmayan kalbten, faydasız ilimden ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 38; Müslim, Zikir Dua: 18)


5444- Ümmü Seleme (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) evinden çıkacağında şöyle dua ederdi: “Bismillah Rabbim ayağımın kaymasından, Sapıtmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillik etmekten ve cahillikle itham olunmaktan Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Edeb: 112; Tirmizî, Deavat: 35)

www.islamda.org